സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ

Showing 1–24 of 672 results

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • ഭഗവദ് ഗീത - മലയാളം

  ഭഗവദ് ഗീത – മലയാളം

  150.00
  Add to cart

  ഭഗവദ് ഗീത – മലയാളം

  ഭഗവദ് ഗീത – മലയാളം
  ശരത് ചന്ദ്രലാൽ

  പലവിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളെ ഭാഷാപരമായ തെളിമയോടെയും ആശയപരമായ നിഷ്പക്ഷതയോടെയും പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ ശരത് ചന്ദ്രലാലിന് അനായാസമായി സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശിഷ്ട കൃതികൾക്ക് ഓരോ തലമുറയിലും പുതിയ പരിഭാഷകളുണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യം. ഈജ്ജ്വലമായ ഭാരതീയ വിചാരധാരയ്ക്ക് അപകർഷ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാൽ ശ്വാസം മുട്ടുമ്പോൾ ഭഗവദ് ഗീതയുടെ നിർവ്യാജ സന്ദേശം പ്രസരിപ്പിക്കാൻ കഴികയെന്ന സേവനം നിസ്സാരമല്ല. ആത്മാവിന്റെ ഉണ്മയിൽ സകല മനുഷ്യരും ഒരു ചരടിൽ കോർത്ത മുത്തുകൾ പോലെ എന്ന ആശയത്തിന് വിഭാഗീയ ചിന്തകളുടെ പ്രേതബാധ തടുക്കാൻ കഴിയും. അതാണല്ലോ സത്യം. സത്യത്തിന്റെ കരുത്ത് അസത്യത്തിന് എങ്ങനെ അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയും. ഉണ്മയ്‌ക്കൊപ്പം നിലയുറപ്പിക്കുക എന്ന കവിധർമത്തിന്റെ ധീരവും മനോജ്ഞവുമായ ആവിഷ്‌കാരമാണ് ഈ പരിഭാഷ. സംസ്‌കൃതം വശമല്ലാത്ത വായനക്കാർക്ക് ഈ പരിഭാഷ വലിയൊരനുഗ്രഹമാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല.
  കെ ജയകുമാർ.

  ഗീതാകാവ്യം വായിച്ചു. സരളം, സുന്ദരം, കൃത്യം, ഹൃദ്യം.
  –  സി രാധാകൃഷ്ണൻ

  Bhagavad Gita Malayalam

  പേജ് 114    പരിഭാഷ

  150.00
 • Ayyappante Sampoorna Kavithakal എ അയ്യപ്പന്റെ സമ്പൂർണ കവിതകൾ

  സമ്പൂർണ കവിതകൾ – എ അയ്യപ്പൻ

  1,100.00
  Add to cart

  സമ്പൂർണ കവിതകൾ – എ അയ്യപ്പൻ

  എ അയ്യപ്പന്റെ സമ്പൂർണ കവിതകൾ

  അയ്യപ്പന്റെ കവിത ബാഹ്യഘടകങ്ങളുടെയും അന്തശ്ചലനങ്ങളുടെയും യുക്തിഭദ്രമായ ഒരു ദർശനബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതല്ല. കവിതയായിത്തീരും മുന്നേ അബോധത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന അനുഭവത്തിന്റെ ആദിരൂപങ്ങൾ അതേപടി ആവിഷ്‌ക്കരിക്കപ്പെടുന്നു. ഉന്മാദത്തിന്റെയും കുറ്റവാസനയുടെയും നഷ്ടബോധത്തിന്റെയും പശ്ചാപത്തിന്റെയും ഉഷ്ണജലപ്രവാഹങ്ങളിൽ അയ്യപ്പന്റെ വാക്കകൾ പിന്നെയും പിന്നെയും സ്‌നാനം ചെയ്യുന്നു. – ബലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട്

  മലയാള കവിതയുടെ അക്ഷരപ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്റേതുമാത്രമായ ഒരു ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ ഒരു അവധൂതനെപ്പോലെ അലഞ്ഞു സഞ്ചരിച്ച എ അയ്യപ്പന്റെ സമ്പൂർണ കവിതകൾ.

  Ayappan Ayyapan

  പേജ് 898 വില രൂ1100

  1,100.00
 • Sri Narayana Guruvinte Sampoorna Krithikal ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ സമ്പൂർണ കൃതികൾ

  സമ്പൂർണ കൃതികൾ – ശ്രീനാരായണ ഗുരു

  495.00
  Add to cart

  സമ്പൂർണ കൃതികൾ – ശ്രീനാരായണ ഗുരു

  ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ സമ്പൂർണ കൃതികൾ

   

  സമാഹരണം, വ്യാഖാനം

  ഡോ ടി ഭാസ്‌കരൻ

   

  ഞാൻ ലോകത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചുവരികയാണ്. ഇതിനിടെ പല മഹാൻമാരെയും മഹർഷിമാരെയും സന്ദർശിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മലയാളത്തിലെ നാരായണഗുരുവിനെക്കാളും എന്തിന് അദ്ദേഹത്തോളമെങ്കിലും മാഹാത്മ്യമുള്ള ഒരു മഹാപുരുഷനെ എനിക്കുകാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. – രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗൂർ

  ഭരതത്തന്റെ നവോത്ഥാന ശില്പികളിൽ പ്രാതഃസ്മരണീയനായ ദാർശനികനും, കവിയും സമുദായപരിഷ്‌കർത്താവുമായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ ബോധമണ്ഡലങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന രചനകളുടെ സമ്പൂർണ സമാഹാരം.

  മലയാളത്തിലും സംസ്‌കൃതത്തിലും തമിഴിലും ശ്രീനാരായണ ഗുരു രചിച്ച അറുപതോളം കൃതികളുടെ പാഠവും വ്യാഖ്യാനവും.

  Sreenarayana Guruvinte Sampurna Krithikal
  പേജ് 712 വില രൂ495

  495.00
 • അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ കവിതകൾ സമ്പൂർണം - 2 വാല്യങ്ങൾ - കെ അയ്യപ്പ പണിക്കർ

  സമ്പൂർണ കവിതകൾ – കെ അയ്യപ്പ പണിക്കർ [2 വാല്യങ്ങൾ]

  1,250.00
  Add to cart

  സമ്പൂർണ കവിതകൾ – കെ അയ്യപ്പ പണിക്കർ [2 വാല്യങ്ങൾ]

  അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ കവിതകൾ സമ്പൂർണം – 2 വാല്യങ്ങൾ
  കെ അയ്യപ്പ പണിക്കർ
  മലയാളത്തിന്റെ കാവ്യസ്വരം അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ നവതിയാണ് സെപ‌്തംബർ 12. മലയാള കവിയും സാഹിത്യ സൈദ്ധാന്തികനുമായിരുന്നു ഡോ. കെ. അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ. 1930 സെപ്റ്റംബർ 12നു ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുട്ടനാട് താലൂക്കിൽ കാവാലം കരയിലായിരുന്നു അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ ജനനം. ലോകത്തിനു ആധുനികതയെ മലയാള സാഹിത്യ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തയാൾ എന്ന നിലയിലാണ് അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ അറിയപ്പെടുന്നത്. നിരന്തരമായ നവീകരണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം മലയാള കവിതയെ ലോകശ്രദ്ധയിലേക്കു നയിച്ചു.

  പേജ് 1200


  1,250.00
 • വി ടി യുഡെ സമ്പൂർണ കൃതികൾ - വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് 

  സമ്പൂർണ കൃതികൾ – വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട്

  675.00
  Add to cart

  സമ്പൂർണ കൃതികൾ – വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട്

  വി ടി യുഡെ സമ്പൂർണ കൃതികൾ
  വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട്
  കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒടുവിലാരംഭിച്ച് പല ദിശകളിലൂടെയും വ്യക്തികളിലൂടെയും വളർന്ന് ഭാഷയെയും സംസ്‌കാരത്തെയും ഉണർത്തിമുന്നോട്ടുപോയ കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും സാരവത്തായ ചില മൂല്യങ്ങളാണ് വി. ടി. യിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനുഷ്യദർശനത്തിലും പൂർത്തിനേടിയത്. വി. ടി. ഇന്നില്ല. അദ്ദേഹം ജനിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത സമൂഹമാകട്ടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽപ്പോലും വിശ്വസിക്കാനാവാത്തവിധം വിദൂരവിസ്മൃതമായിക്കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും ആ പഴയകാലത്തെയും അതിൽനിന്ന് ഇന്നത്തെ കേരളത്തിലെത്താൻ നാം സഞ്ചരിച്ച ദീർഘദൂരങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, മാനുഷികതയുടെ വലിയൊരു രേഖയായി വി. ടി. യുടെ കൃതികൾ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. വിക്ടർയൂഗോപാവങ്ങളെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞപോലെ ചില േ പ്പാഴെങ്കിലും അവ നമ്മുടെ വർത്തമാനത്തിന്റെ വാതിലിൽ മുട്ടിവിളിക്കുന്നു. ഉവ്വ്, തീർച്ചയായും അവയ്ക്ക് നമ്മുടെ മുറിയിൽ ഇടമുണ്ട്. എവിടവിടെ മനസ്സ് അനാർദ്രവും അമാനുഷവും ആകുന്നുവോ, അവിടെവിടെ സ്‌നേഹവും ജലവും നിറച്ച ഈ കറുത്ത മഷിക്കുപ്പിക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട്. എവിടെവിടെ മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അവിടവിടെ ഈ വേരുണങ്ങാത്ത വാക്കിന് ആഴവും പടർച്ചയുമുണ്ട്.

  പേജ് 704


  675.00
 • എസ് കെ പൊറ്റെക്കാട്ടിന്റെ കഥകൾ സമ്പൂർണം - 2 വാല്യങ്ങൾ - എസ് കെ പൊറ്റെക്കാട്ട്

  സമ്പൂർണ കഥകൾ – എസ് കെ പൊറ്റെക്കാട്ട് [2 വാല്യങ്ങൾ[

  1,299.00
  Add to cart

  സമ്പൂർണ കഥകൾ – എസ് കെ പൊറ്റെക്കാട്ട് [2 വാല്യങ്ങൾ[

  എസ് കെ പൊറ്റെക്കാട്ടിന്റെ കഥകൾ സമ്പൂർണം – 2 വാല്യങ്ങൾ
  എസ് കെ പൊറ്റെക്കാട്ട്

  നാടോടി ജീവിതത്തെ സ്‌നേഹിച്ച ഒരു എഴുത്തുകാരൻ തന്റെ ഈ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ തന്റെ വ്യത്യസ്‌ത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്-എസ് കെ പൊറ്റെക്കാട്ടെ!! ഒരു യാത്രാപ്രേമി,  ഈ സമാഹാരത്തിന്റെ പഠനവും സമാഹാരവും നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ എസ് രവികുമാറാണ്.


  പേജ് 1612


   

  1,299.00
 • സുഗതകുമാരിയുടെ കവിതകൾ സമ്പൂർണം [2 വാല്യങ്ങൾ] - സുഗതകുമാരി

  സമ്പൂർണ കവിതകൾ – സുഗതകുമാരി [2 വാല്യങ്ങൾ] – സുഗതകുമാരി (Copy)

  1,399.00
  Add to cart

  സമ്പൂർണ കവിതകൾ – സുഗതകുമാരി [2 വാല്യങ്ങൾ] – സുഗതകുമാരി (Copy)

  സുഗതകുമാരിയുടെ കവിതകൾ സമ്പൂർണം [2 വാല്യങ്ങൾ]
  സുഗതകുമാരി
  ‘…ഓരോ കവിതയിലൂടെയും ഈ കവയിത്രി കാണെക്കാണെ പൊക്കം വയ്ക്കുന്നൊരു പൂമരംപോലെ വളരുകയായിരുന്നു; പക്ഷിക്കും പഥികനും മാത്രമല്ല, കാറ്റിനുപോലും വാത്സല്യം പകർന്നുനല്കുന്നൊരു തണൽമര മായി പരിണമിക്കുകയായിരുന്നു.ഈ മണ്ണിലെ പൂവും പുൽനാമ്പും മുതൽ പീഡിതമനുഷ്യർവരെയുൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വിശാല സൗഭ്രാത്രത്തിനു നടുവിൽ സ്വയം ഇടം തേടുകയും അവിടെയിരുന്നുകൊണ്ട് അപാരതയെ നോക്കി സ്‌നേഹാതുരമായി പാടുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ കവയിത്രി സസ്യജന്തു മനുഷ്യപ്രകൃതികളുടെ പ്രഗാഢമായ പാരസ്പര്യംപരമശോഭമാക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തെ സ്വപ്‌നം കാണുന്നു.’

  പേജ് 1750


  1,399.00
 • സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ തീരങ്ങളിൽ - ശ്രീനി പട്ടത്താനം

  സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ തീരങ്ങളിൽ – ശ്രീനി പട്ടത്താനം

  170.00
  Add to cart

  സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ തീരങ്ങളിൽ – ശ്രീനി പട്ടത്താനം

  സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ തീരങ്ങളിൽ
  ശ്രീനി പട്ടത്താനം

  പുരോഗമന കഥകളുടെയും മതേതര കഥകളുടെയും അപൂർവ സംഗമം –  കഥകളെകുറിച്ച് പ്രമുഖ സാഹിത്യ നിരൂപകൻ ഡോ പ്രസന്നരാജൻ :

  “ശ്രീനി പട്ടത്താനത്തിന്റെ കഥകൾ നമ്മുടെ നവോത്ഥാന കാലത്തെ കഥ ഓർമയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. സാഹിത്യം സാമൂഹിക പുരോഗതിക്കുവേണ്ടിയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് രചനയിൽ ഏർപ്പെട്ടവരാണ് നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിലെ നമ്മുടെ എഴുത്തുകാർ. തകഴിയും കേശവദേവും ബഷീറും ലളിതാംബിക അന്തർജനവും പൊറ്റക്കാടും കൂരൂരും ഉൾപ്പെടുന്ന ആ നവോത്ഥാന തലമുറയാണ് സാഹിത്യത്തെ മലയാള മണ്ണിലെ രൂക്ഷമായ സാമൂഹിക പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ആ സാഹിത്യ പാരമ്പര്യവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കഥാകാരനാണ് ശ്രീനി പട്ടത്താനം. അദ്ദേഹം ആ സവിശേഷ സാഹിത്യ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് ഊർജം സ്വാംശീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവരെ അനുകരിക്കുന്നില്ല. വേറിട്ട വഴികളിലൂടെ നീങ്ങുകയാണ് ഈ കഥാകാരൻ. റിയലിസത്തിൽ നിന്നു വ്യതിചലിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ വഴിമാറി സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം. ചെറിയചെറിയ കഥാഘടനകളിലൂടെ സാമൂഹിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഈ കഥാകാരൻ. എഴുത്തുകാരന് സമൂഹത്തോട് കടപ്പാടുണ്ടെന്നും എഴുത്തുകാരന് സമൂഹത്തെ ശരിയുടെ പന്ഥാവിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് താനെന്ന് ശ്രീനി പട്ടത്താനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

  “കഥകളിലൂടെ നീങ്ങുമ്പോൾ വായനക്കാർക്കും അതു ബോധ്യപ്പെടും. ജീവിത യാഥാർഥ്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി കാണുകയും സൂക്ഷ്മ സുന്ദരമായി അതു ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ കഥാകരന്റെ കഥകൾ സന്തോഷത്തോടെ വായനക്കാർക്കു സമർപ്പിക്കുന്നു. – ഡോ പ്രസന്നരാജൻ

  കഥകൾ പേജ് 98

  170.00
 • മതേതര കവിതകൾ - ശ്രീനി പട്ടത്താനം

  മതേതര കവിതകൾ – ശ്രീനി പട്ടത്താനം

  50.00
  Add to cart

  മതേതര കവിതകൾ – ശ്രീനി പട്ടത്താനം

  മതേതര കവിതകൾ
  ശ്രീനി പട്ടത്താനം

  ആത്മീയതയുടെ മർമം തകർക്കുന്ന മതനിരപേക്ഷ കവിതകളുടെ വിസ്‌ഫോടനം.

  പ്രാർഥിച്ചാൽ ഫലമില്ല,
  പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഫലമുണ്ട്.

  മതേതര കവിതകൾ എന്ന ഈ കവിതാ സമാഹാരം മലയാള കവിതയിൽ ആദ്യത്തെ സംഭവമാണ്. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും മതവിശ്വാസങ്ങളുടെയുംക്രൂരവും ബീഭത്സവുമായ മുഖങ്ങൾ ഇതിലെ ഓരോ കവിതകളും തുറന്നു കാണിക്കുന്നു.

  കവിത / പേജ് 66

  50.00
 • ഡോ ഏ ടി കോവൂരിന്റെ പുനർജന്മം

  പുനർജന്മം (തിരക്കഥ) – എ ടി കോവൂർ

  125.00
  Add to cart

  പുനർജന്മം (തിരക്കഥ) – എ ടി കോവൂർ

  ഡോ ഏ ടി കോവൂരിന്റെ പുനർജന്മം

  മൂലകഥ – പ്രൊഫ എ ടി കോവൂർ
  തിരക്കഥ – തോപ്പിൽ ഭാസി
  പുനർലിഖിതം – ജയൻ ഇടയ്ക്കാട്
  ഏകോപനം – ശ്രീനി പട്ടത്താനം

  മതം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പുനർജന്മം എന്ന ശാസ്ത്രകഥയ്ക്ക് നിത്യയൗവനം ആയിരിക്കും. കേരളത്തിലെ പുത്തൻ തലമുറ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട കോവൂരിന്റെ സൃഷ്ടി

  പേജ് 120

  125.00
 • പാവകളുടെ വീട് - ഇ സന്തോഷ് കുമാർ

  പാവകളുടെ വീട് – ഇ സന്തോഷ് കുമാർ

  220.00
  Add to cart

  പാവകളുടെ വീട് – ഇ സന്തോഷ് കുമാർ

  പാവകളുടെ വീട്
  ഇ സന്തോഷ് കുമാർ
  സമകാലിക മലയാളകഥയിൽ മൗലികമായൊരു ഇടത്തിന് ഉടമയായ ഇ. സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സമാഹാരം. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഏഴു കഥകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നാട്ടിലും പുറത്തുമുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഈ കഥകൾക്കു പ്രചോദനമായിരിക്കുന്നു. നാരകങ്ങളുടെ ഉപമയ്ക്കു ശേഷമുള്ള കഥകളുടെ സമാഹാരം

  പേജ് 184


  220.00
 • നീരാളിചൂണ്ട - പി.കെ. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി

  നീരാളിചൂണ്ട – പി.കെ. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി

  260.00
  Add to cart

  നീരാളിചൂണ്ട – പി.കെ. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി

  നീരാളിചൂണ്ട
  പി.കെ. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി
  ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലോകം നിശ്ചലമായിപ്പോയ സമീപകാലവർഷങ്ങൾ. ജനങ്ങൾ അതിന് മൂകസാക്ഷികളായി. ആ മഹാമാരിക്കാലത്ത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ അനക്കമില്ലാത്ത ലോകത്തെ നോക്കി നെടുവീർപ്പിട്ടു മരണം വന്നു തട്ടിയെടു ത്തുകൊണ്ടുപോയ ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾ. ഇതിനിടയിൽ ഭാപ്തിവിശ്വാസ ത്തോടെ കണ്ട ഏകനാഥൻ, മനു, അമല, മന്ദിര , ബാബ തുടങ്ങിയവരുടെയും സമൂഹത്തിലെ പാർശ്വവത്കരിക്ക പ്പെട്ടവരുടെയും ദുരിതം നിറഞ്ഞ ജീവിതയാത്രയാണ് ഈ നോവൽ.

  പേജ് 216


  260.00
 • പ്ലാനറ്റ് 9 - മായാ കിരൺ

  പ്ലാനറ്റ് 9 – മായാ കിരൺ

  240.00
  Add to cart

  പ്ലാനറ്റ് 9 – മായാ കിരൺ

  പ്ലാനറ്റ് 9
  മായാ കിരൺ
  മലയാളത്തിൽ സ്പേസ് ഫിക്ഷൻ എന്ന ജോണർ ഒട്ടുമേ ഇല്ല. അതിനാൽത്തന്നെ ഈ പുസ്തകം ഒരു മൈൽസ്റ്റോൺ ആകുന്നു. പക്ഷേ, ഇനി സ്പേസ് ഫിക്ഷൻ മലയാളത്തിൽ പടർന്ന് പന്തലിച്ചാലും ഈ പുസ്തകം അവയ്ക്കിടയിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. ISRO, NASA, SpaceX തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് കഥാഭൂമിക. അതൊട്ടെളുപ്പല്ല. കൂടാതെ കഥാതിർത്തി അനന്തമായ പ്രപഞ്ചവും. ബ്രഹ്മാണ്ഡമാണ് സാധനം. പക്ഷേ, വളരെ കുറച്ച് കഥാപാത്രങ്ങളെ വച്ച് വളരെ കുറച്ച് പശ്ചാത്തല വിവരണങ്ങളുംകൊണ്ട് അത് അനുഭവവേദ്യമാക്കുന്നു എഴുത്തുകാരിയെന്നിട ത്താണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കലാപരമായ പ്രസക്തി. കൂടാതെ മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾക്കിടയിലെ ആ അനുഭൂതി ഫാക്ടർ ചുരുക്കം വാക്കുകളുപയോ ഗിച്ച് അനുഭവിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ പ്ലാനറ്റ് 9 കേവലമൊരു ത്രില്ലറിൽനിന്ന് ഒരു പൊക്കം ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. -കെ.വി. മണികണ്ഠൻ

  പേജ് 200


  240.00
 • കെ.ടി.എൻ. കോട്ടൂർ എഴുത്തും ജീവിതവും - രാജീവൻ ടി പി

  K.T.N. KOTTOOR EZHUTHUM JEEVITHAVUM

  420.00
  Add to cart

  K.T.N. KOTTOOR EZHUTHUM JEEVITHAVUM

  കെ.ടി.എൻ. കോട്ടൂർ എഴുത്തും ജീവിതവും
  രാജീവൻ ടി പി
  സ്വാതന്ത്ര്യസമരം ശക്തിയാർജ്ജിച്ചുവരുന്ന കാലത്ത് അച്ഛന്റെ കൈപിടിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിനിറങ്ങിയ കൊയിലോത്തുതാഴെ നാരായണൻ നായർ എന്ന പിൽക്കാലത്ത് കവിയും കാമുകനും വിപ്ലവകാരിയുമായി അറിയപ്പെട്ട കെ.ടി.എൻ. കോട്ടൂരിന്റെ ജീവിതം പറയുന്ന നോവൽ മനുഷ്യസ്നഹത്തിലും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായൊരു ലോകമാണ് കെ.ടി.എൻ സ്വപ്നം കണ്ടതെങ്കിലും ഈ ലോകം അയാളെ വരവേറ്റത് തീക്ഷ്ണവും ഹൃദയഭേദകവുമായ ദുരനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അവധൂതനെപ്പോലെ വിശുദ്ധമായൊരു ജീവിതം നയിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായൊരു പതനത്തിലേ ക്കെടുത്തെറിയപ്പെട്ടതിന്റെ അസാധാരണമായൊരു അടയാളപ്പെടുത്തലാകുന്നു ഈ നോവൽ.

  പേജ് 376


  420.00
 • ഡ്രാക്കുളയുടെ അതിഥി - ബ്രാം സ്റ്റോക്കർ

  DRACULAYUDE ADHITHI

  170.00
  Add to cart

  DRACULAYUDE ADHITHI

  ഡ്രാക്കുളയുടെ അതിഥി
  ബ്രാം സ്റ്റോക്കർ
  ഡ്രാക്കുള മനുഷ്യമനസ്സാക്ഷിയിൽ ചോരപ്പാടുകൾ വീഴ്ത്തി ക്കൊണ്ട് ലോകത്തെങ്ങും നിലനിൽക്കുന്ന ഭീകരസത്വം) എന്നും എവിടെയും എപ്പോഴും അവൻ കടന്നുവരാം. പ്രാണഞരമ്പുകളിൽ തെറ്റുകളാഴ്ത്തി ചോരകുടിക്കാം. ഡ്രാക്കുളയുടെ ഭീകരലോകത്തുനിന്നും അടർത്തിയെടുത്ത ഈ കഥകൾ ഭയസംഭ്രമങ്ങളുടെ ഇരുണ്ട ലോകത്തിലേക്കു വായനക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ലോകമെങ്ങുമുള്ള ഡിറ്റക്ടീവ് പ്രേമികളുടെ മനസ്സിൽ ഇരുണ്ട ആഹ്ലാദമായി മാറിയ ഡ്രാക്കുളയുടെ സംഭ്രമാത്മകലോകം അനാവരണം ചെയ്യുന്ന ആറു കഥകൾ. വിവർത്തനം: വി.എസ്. മാധവൻ

  പേജ് 124


  170.00
 • ആരാണു കൊലയാളി ? - സദാശിവൻ എം പി

  ആരാണു കൊലയാളി ? – സദാശിവൻ എം പി

  260.00
  Add to cart

  ആരാണു കൊലയാളി ? – സദാശിവൻ എം പി

  ആരാണു കൊലയാളി ?
  സദാശിവൻ എം പി
  ‘ആ ചോദ്യം അസ്ഥാനത്തല്ലേ മിസ്റ്റർ ബെക്ക് ? മജിസ്ട്രേറ്റ് ആരാഞ്ഞു. “സർ, സാക്ഷിയെ നോക്കണം. ചോദ്യം അസ്ഥാനത്താണെന്ന് അയാൾ കരുതുന്നില്ല.’ എല്ലാവരുടേയും നോട്ടം നെവിലിന്റെ മുഖത്തു തറച്ചു. അയാളുടെ മുഖത്തു രക്തപ്രസാദമില്ല. ഭയന്നുവിറച്ച് വായ് തുറന്നുപിടിച്ച് അയാൾ ബെക്കിനെ നോക്കി. “നിങ്ങൾ ലെൻസുകൊണ്ട് തീയുണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? മറുപടിയുണ്ടായില്ല. “തോക്കിലെ തിരയ്ക്ക് തീപിടിപ്പിക്കാൻ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇത്തവണ അയാളുടെ ശബ്ദം പുറത്തുവന്നു. ജീവനില്ലാത്ത മട്ടിൽ, എന്നാൽ ഉറക്കെ…. കൊലക്കയർ കഴുത്തിനെ ഞെരിക്കുമ്പോൾ പുറപ്പെടുന്നതുപോലെ… ‘ചെകുത്താൻ നീയെന്നെ പിടികൂടി… ഞാനാണ് കൊലയാളി’ വിവർത്തനം: എം. പി. സദാശിവൻ

  പേജ് 200

  260.00
 • മരണക്കിണർ

  മരണക്കിണർ

  130.00
  Add to cart

  മരണക്കിണർ

  മരണക്കിണർ
  വിവർത്തനം എസ് വേലായുധൻ
  പെട്ടെന്നാണ് അതു സംഭവിച്ചത്. ഞാൻ ഇരുന്ന മാർബിൾ പലക മെല്ലെ പൊന്താൻ തുടങ്ങി. അടിയിൽനിന്ന് പൊക്കുന്നതു പോലെ. ഞാൻ അടുത്ത ശവകുടീരത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ചാട്ടം. നേരത്തെ ഞാൻ ഇരുന്ന പലക കുത്തനെ പൊങ്ങിനില്ക്കുന്ന കാഴ്ചയാണു പിന്നെ കണ്ടത് അതിനുള്ളിൽ അടക്കം ചെയ്തിരുന്ന പ്രേതം എഴുന്നേറ്റു നില്ക്കുന്നു… നിർവ്വസ്തനായ ഒരസ്ഥി പഞ്ജരം അതു ചുമലുകൊണ്ട് ഉയർന്ന പലകയെ വീണ്ടും അതിന്റെ സ്ഥാനത്തുതന്നെ മെല്ലെ താഴ്ത്തിവെച്ചു… ഭീതിയുടെ മായികലോകം അനാവരണം ചെയ്യുന്ന പത്തു മിസ്റ്ററിക്കഥകളുടെ സമാഹാരം.

  പേജ് 80


  130.00
 • നടക്കാനിറങ്ങിയ പ്രേതം - സദാശിവൻ എം പി

  നടക്കാനിറങ്ങിയ പ്രേതം – സദാശിവൻ എം പി

  170.00
  Add to cart

  നടക്കാനിറങ്ങിയ പ്രേതം – സദാശിവൻ എം പി

  നടക്കാനിറങ്ങിയ പ്രേതം
  സദാശിവൻ എം പി
  സത്യം പറയാമല്ലോ… മിസ്സിസ് ലിസി വിധവയാണെന്നാണ് ഞാൻ ധരിച്ചത്. ലിസിയുടെ ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നും പത്തു വർഷത്തെ തടവിന് അയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കയാണെന്നുമുള്ള വിവരം അവൾ പരമരഹസ്യമാക്കിവെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച അപ്രതീക്ഷിതമായി അവളുടെ ഭർത്താവ് വീട്ടിലെത്തി. വന്നയുടനെ അയാൾ അവളെ കഴുത്തിനു ഞെക്കിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. ഒരു കറിക്കത്തിയാണ് അവളെ രക്ഷിച്ചത്. അയാൾ മരിച്ചു? പക്ഷേ, അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രേതത്തെ കാണാനില്ല. എവിടേക്കോ പ്രേതം നടന്നുനീങ്ങി… വായനക്കാരെ ആകാക്ഷയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന ഡിറ്റക്ടീവ് കഥകൾ വിവർത്തനം: എം. പി. സദാശിവൻ

  പേജ് 128


  170.00
 • പുള്ളിയൻ - സോമൻ കടലൂർ

  പുള്ളിയൻ – സോമൻ കടലൂർ

  290.00
  Add to cart

  പുള്ളിയൻ – സോമൻ കടലൂർ

  പുള്ളിയൻ
  സോമൻ കടലൂർ
  മീൻപിടുത്തക്കാരുടെ കടൽ ശരിക്കും വ്യത്യസ്തമാണ്. അവരുടെ കടലറിവുകൾ വായിച്ചറിവുകളല്ല — ജൈവമാണ്. കടൽ തങ്ങളുടെ ലോകബോധത്തെ ത്തന്നെ മാറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. അവരുടെ ജീവിതദർശനത്തിൽ തന്നെ കടലുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഈ ജൈവഗുണമുള്ള കടൽഫിക്ഷൻ കാര്യമായിട്ടില്ലല്ലോ. ഇവിടെ അറുനൂറിലേറെ കിലോമീറ്റർ കടൽത്തീരമുണ്ട്. പക്ഷേ, കടൽ ആ നിലയിൽ സാഹിത്യത്തിൽ ഇരമ്പുന്നില്ല. മലയുടെ അത്ര കടൽ മലയാളത്തിൽ ഇല്ല ഈ വിള്ളലിലേക്ക് ഊക്കോടെ കയറിവന്നിരിക്കുന്ന കൃതിയാണ് സോമൻ കടലൂരിന്റെ ‘പുള്ളിയൻ കടലിനെ മീൻപിടുത്തത്തെ മീൻപിടുത്തക്കാരുടെ വാവിനെ ഒളിൽനിന്നുള്ള ഉറപ്പോടെ വീണ്ടും കണ്ടെത്താൻ ജന്മനാ കർമ്മണാ സജ്ജനാണ് ഈ എഴുത്തുകാരൻ. ആ മികവിന്റെ അരങ്ങാണ് ഈ ആഖ്യായിക -ഇ.പി. രാജഗോപാലൻ

  പേജ് 240


  290.00
 • ഇരുട്ടിലെ പാട്ടുകൾ - സച്ചിദാനന്ദൻ

  ഇരുട്ടിലെ പാട്ടുകൾ – സച്ചിദാനന്ദൻ

  130.00
  Add to cart

  ഇരുട്ടിലെ പാട്ടുകൾ – സച്ചിദാനന്ദൻ

  ഇരുട്ടിലെ പാട്ടുകൾ
  സച്ചിദാനന്ദൻ
  മഹാമാരിയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും സമകാലിക ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയാവസ്ഥയും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇരുളിലിരുന്ന് വെളിച്ചത്തിനായി പാടുന്ന കവിതകളുടെ സമാഹാരം. വൈയക്തികമായ അനുഭവാഖ്യാനത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന കാലത്തിലെ സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങളോടുള്ള കാവ്യാത്മകപ്രതിസ്പന്ദങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഇതിലെ കവിതകൾ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇരുട്ടിലെ പാട്ടുകൾ മഹാമാരിയാൽ മരിച്ചു ഡൽഹിയിലെ ശ്മശാനങ്ങളിൽ ഊഴം കാത്തു കിടക്കുന്ന ജഡങ്ങൾക്കും സ്റ്റാൻസ്വാമിക്കും അംബേദ്കറിനും നാരായണഗുരുവിനും ഗാന്ധിക്കുമുള്ള പാട്ടുകളാവുന്നു

  പേജ് 104


  130.00
 • ജലഭരദിനരാത്രങ്ങൾ - ബനേഷ് എം എസ്

  ജലഭരദിനരാത്രങ്ങൾ – ബനേഷ് എം എസ്

  150.00
  Add to cart

  ജലഭരദിനരാത്രങ്ങൾ – ബനേഷ് എം എസ്

  ജലഭരദിനരാത്രങ്ങൾ
  ബനേഷ് എം എസ്
  വിണ്ണിലെ ദിവ്യത്രിത്വത്തെയും മണ്ണിലെ ഭവ്യതിത്വത്തെയും ഒരു അത്താഴത്തിലെ ഉപദംശത്തിന്റെ ചേരുവകളെപ്പോലെ അരച്ചുചേർത്തൊന്നാക്കുന്ന ചട്ണിഫിക്കേഷൻ ശൈലിയാണ് ജലദിനരാത്രങ്ങളെ നവ്യം എന്ന വിശേഷണത്തിനർഹമാക്കുന്നത്. ചങ്ങലക്കണ്ണികൾകൊണ്ടുള്ള കോർത്തിണക്കൽ ‘ഗോൾഡ് സ്മിത്തുകളുടെ കർമ്മമാണ് വാക്കുകളുടെ ഈ കോർത്തി ണക്കൽ വേർഡ്സ്മിത്തു wordsmith)കളുടെയും, കേളിപ്പെട്ട ‘വേർഡ് സ്മിത്തുകൾ പൂർവികരായ വാഗിധാതാക്കളിൽ ഏറെപ്പേരുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ, അവരുടെ പരമ്പരയിലേക്ക് എത്തുന്ന നവാഗതനാണ് എം.എസ്.ബനേഷ് -ഡോ. എം. ലീലാവതി കവിതാസഹജമായ പ്രതീതികൾകൊണ്ടുമാത്രമല്ല നോവലിനെ രസനീയമാക്കുന്ന കഥാഖ്യാനംകൊണ്ടും ജാഗ്രത്തായ സർഗ്ഗസ്ഥലമാണിത്. -ഇ.പി. രാജഗോപാലൻ

  പേജ് 120


  150.00
 • ആനന്ദിന്റെ കവിതകൾ - ആനന്ദ്

  ആനന്ദിന്റെ കവിതകൾ – ആനന്ദ്

  130.00
  Add to cart

  ആനന്ദിന്റെ കവിതകൾ – ആനന്ദ്

  ആനന്ദിന്റെ കവിതകൾ
  ആനന്ദ്

  മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള അവസാനിക്കാത്ത ആധികളോടെ അരനൂറ്റാണ്ടുകാലമായി ആനന്ദ് എഴുതിയ കവിതകളുടെ സമ്പൂർണ്ണ സമാഹാരമാണിത്. 1973-ൽ എഴുതിയ സംവാദം മുതൽ മനുഷ്യചരിത്രത്തിലെ നീണ്ടയാത്രയിൽ വീണുപോയ വിമോചനാശയങ്ങളുടെ ക്ഷീണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ഷീണിതർ വരെയുള്ള നാല്പത്തഞ്ച് കവിതകൾ. കവിതയെ സംബന്ധിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന രൂപപരമായ ആഖ്യാനമാതൃകകളിൽ നിന്നും വേറിട്ടു സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇതിലെ കവിതകൾ.


  പേജ് 104


   

  130.00
 • പുഷ്പകവിമാനം - ജിസ്സ ജോസ്

  പുഷ്പകവിമാനം – ജിസ്സ ജോസ്

  210.00
  Add to cart

  പുഷ്പകവിമാനം – ജിസ്സ ജോസ്

  പുഷ്പകവിമാനം
  ജിസ്സ ജോസ്
  ഉള്ളടക്കംകൊണ്ട് സ്ത്രീപക്ഷ കഥയെഴുത്തിൽ തലമുറ വിച്ഛേദം അടയാളപ്പെടുത്തിയ ജിസ് ജോസിന്റെ പുതിയ കഥാസമാഹാരം. സ്ത്രീകൾ ഒത്തുചേരുന്ന സ്വകാര്യയിടങ്ങളിൽ മാത്രം കേൾക്കാവുന്ന സ്ഫോടനാത്മകപ്രതിരോധങ്ങളാണ് ഇതിലെ ഓരോ കഥയുടെയും ഉഴുക്ക്. പുരുഷനെ ശത്രുവായി പ്രഖ്യാപിക്കാതെ ആൺകോയ്മയെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്ന ഈ സമാഹാരത്തിലെ കഥകൾ പെണ്ണെഴുത്തിന്റെ മാറുന്ന കാലത്തെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പുഷ്പകവിമാനം – ദിനവൃത്താന്തം – അതിഹസിതം • ക്രിമിനോളജിസ്റ്റ് തീർത്ഥശ്രാദ്ധം • ജീവന്റെ വ്യക്ഷം • മാനിക്വീൻസ് . ഭൂഗർഭങ്ങളിലും ഇല്ലാത്തത് • ശവക്കോട്ടയിലെ പൂക്കൾ മോഷ്ടിക്കുന്നവൾ • അവളുടെ പാദങ്ങൾ മരണത്തിലേക്കിറങ്ങിപ്പോകുന്നു…

  പേജ് 176


  210.00
 • പെങ്കുപ്പായം - കൃപ അമ്പാടി

  പെങ്കുപ്പായം – കൃപ അമ്പാടി

  140.00
  Add to cart

  പെങ്കുപ്പായം – കൃപ അമ്പാടി

  പെങ്കുപ്പായം
  കൃപ അമ്പാടി
  “-മഴ തേനാണ് പാലാണ് കോപ്പാണ്. -കാറ്റ് കുളിരാണ് കനവാണ് തേങ്ങയാണ്. -കുട്ടിക്കാലം സുന്ദരമാണ് സുരഭിലയാണ് മണ്ണാങ്കട്ടയാണ്. -ജീവിതം പളുങ്കാണ് പാത്രമാണ് പിണ്ണാക്കാണ്.” എന്ന് എല്ലാ നൊസ്റ്റാൾജിക് കാല്പനികതകൾക്കും മുകളിൽ തെരുപ്പറക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണൊരുത്തിയെ ഇരുത്തി ഈ എഴുത്തിലെങ്ങും ഞാനില്ല എന്ന് അവർ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ഗൃഹാതുരതയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്നു മാത്രമല്ല, ലിംഗഭേദത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്നും കവിത ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം സാധിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. പെൺവീറിന്റെ എഴുത്തുകളാണ് ഈ കവിതകൾ. ഒരുത്തിയെ നോക്കുമ്പോൾ, ഒഴിമുറി, പെങ്കുപ്പായം രതിമുക്തം, ദൈവം നഗ്നനാണ്. അമ്മക്കളം, ജന്മാന്തരരഹസ്യം , അറിയുമോ നിങ്ങളെന്നെ തുടങ്ങിയ 44 കവിതകൾ.

  പേജ് 112


  140.00