ടോൾസ്‌റ്റോയ് കഥകൾ

460.00

ടോൾസ്‌റ്റോയ് കഥകൾ

വിശ്വവിഖ്യാതനായ റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരൻ ലിയോ ടോൾസ്‌റ്റോയ് വിഹരിച്ച കഥാഭൂമികയിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു കൂട്ടം കഥകൾ, നാടോടിക്കഥകൾ, ബാലകഥകൾ, ചെറുകഥകൾ… ലഘു നോവലുകളും പുനരാഖ്യാന ഭംഗിയോടെ.

ലിയോ ടോൾസ്‌റ്റോയ് കഥകളിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ച ഒട്ടുമിക്ക കഥാപാത്രങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ തീക്ഷ്ണമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ, അഥവാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറിട്ട ചിന്തകളുടെ പ്രതിരൂപങ്ങളായി നിലകൊള്ളുന്നു. പ്രസംഗിച്ചതൊക്കെ പ്രവൃത്തി പഥത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന മഹാചിന്തകനായിരുന്നു ടോൾസ്‌റ്റോയ്. അദ്ദേഹം തന്റെ ഉജ്വല രചനകളിലൂടെ എക്കാലവും മനുഷ്യമനസ്സുകളിൽ ജീവിക്കും.

പുനരാഖ്യാനം – പി ചിന്മയൻ നായർ

പേജ് 328 വില രൂ460

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Tolstoy Kathakal

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ടോൾസ്‌റ്റോയ് കഥകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *