ബുദ്ധനോ കാറൽ മാർക്‌സോ – ഡോ ബി ആർ അംബേദ്കർ

50.00

ബുദ്ധനോ കാറൽ മാർക്‌സോ

 

ഡോ ബി ആർ അംബേദ്കർ

 

ലോകത്തിൽ രണ്ടിടങ്ങളിലായി രണ്ടു വ്യത്യസ്ഥ സമയങ്ങളിൽ ജനിച്ചു ജീവിച്ച രണ്ടുപേർ – ബുദ്ധനും കാറൽ മാക്‌സും. പ്രഥമദൃഷ്യാ വ്യത്യസ്തമെന്നു തോന്നാവുന്ന ഇരുവരുടെയും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അംബേദ്ക്കർ ഈ പുസ്തകത്തിൽ. അന്തിമമായി രണ്ടു പേരുടെയും രക്ഷ്യം ഒന്നാണെന്നും എന്നാൽ മാർഗങ്ങളായിരുന്നു വ്യത്യസ്തമെന്നും ഡോ അംബേദ്ക്കർ കണ്ടെത്തുകയും രണ്ടിന്റെയും പരിപൂർണതയ്ക്കായി മുൻവിധികൾ മാറ്റിവെച്ച് പരസ്പരം അംഗീകരിക്കേണ്ടതായ വസ്തുതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

B R Ambedkkar

പേജ് 52 വില രൂ50

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION

Description

Buddhano Karl Marxo – Ambedkar

ബുദ്ധനോ കാറൽ മാർക്‌സോ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ബുദ്ധനോ കാറൽ മാർക്‌സോ – ഡോ ബി ആർ അംബേദ്കർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *