ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദുവല്ല

(3 customer reviews)

110.00

ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദുവല്ല

 

പെരിയാർ

രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ചങ്ങലയാണ് ഹിന്ദുമതം. ആത്മാഭിമാനം നഷ്ടമായ മുഴുവൻ ദ്രാവിഡ മനസ്സുകളിലും തണുത്തുറഞ്ഞ മതാന്ധശീതത്തിന് നേരിന്റെ നെരിപ്പു നൽകുകയാണ് വേണ്ടത്. ദ്രാവിഡ ജനത ഹിന്ദുക്കളല്ലെന്ന സത്യം പെരിയാർ രാമസ്വാമി തുറന്നടിക്കുന്നു.

Periyar Ramasami / EVR / Dravida Movement

കൂടുതൽ കാണുക

 

✅ SHARE THIS ➷

Description

Jnan Enthukondu Hinduvalla

ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദുവല്ല

3 reviews for ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദുവല്ല

  1. Dr suneer Kadmar

    I want this one

  2. Vishnu

    I want this book

  3. Ramachandran p

    Pls send

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *