ഒരു നഷ്ടജനതയും രാജ്യവും

95.00

ഒരു നഷ്ടജനതയും രാജ്യവും

നാടുണര്‍ത്തിയ നാടാര്‍ പോരാട്ടങ്ങള്‍.

മധുരയില്‍ 16ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യ പാദത്തിലാരംഭിച്ച് മൂന്നു ദശാബ്ദങ്ങള്‍ നീണ്ടു നിന്ന മുഗളന്മാരുടെയും തെലുങ്കുനായ്ക്ക ന്മാരുടെയും ആക്രമണങ്ങള്‍ ചാന്റോന്മാരുടെ സര്‍വ നാശത്തിന് കാരണമായി. അവര്‍ നിര്‍ണായക ശക്തിയായിരുന്ന വേണാട്ടു രാജ്യത്തിലും അവര്‍ തീച്ചട്ടികളിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടു.

ML / Malayalam / Kerala History / Kerala People / Adivasi

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

Category:
✅ SHARE THIS ➷

Description

Oru Nashta Janathayum Rajyavum

ഒരു നഷ്ടജനതയും രാജ്യവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഒരു നഷ്ടജനതയും രാജ്യവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *