മുല്ല, ബീർബൽ, തെനാലിരാമൻ കഥകൾ

490.00

മുല്ല, ബീർബൽ, തെനാലിരാമൻ കഥകൾ

 

 

ജീവിതയാത്രയിലെ അവിസ്മരണീയമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ നർമത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ കഥകളിൽ ആഴമേറിയ ജീവിത സത്യങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ജീവിത സമസ്യകളെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വരവേൽക്കാനും ചിന്താമണ്ഡലം വികസ്വരമാക്കാനും ഈ നർമകഥകളുടെ പാരായണം സഹായിക്കും.

അറബിനാടുകളിൽ നിന്ന് എത്തിയതെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന മുല്ല നാസറുദ്ദീൻ കഥകൾ, ഹോജാ കഥകൾ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. വിഡ്ഢിയായും മഹാജ്ഞാനിയായും കൗശലക്കാരനായ നയതനത്രജ്ഞനായുമൊക്കെ വേഷമിടുന്ന മുല്ല വായനക്കാർക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരനാണ്. രാജസദസ്സുകളിൽ വിദൂഷക പദം അലങ്കരിച്ചിരുന്ന ബീർബലും തെനാലിരാമനും അപാരമായ ബുദ്ധികൗശലവും കറകളഞ്ഞ നർമ ബോധവും കൊണ്ട അനുവാചക ഹൃദയങ്ങളിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയവരാണ്. അവ അനേകം ചലമുറകളെ ചിരിപ്പിച്ചും ചിന്തിപ്പിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി വരുന്ന തലമുറയെയും.

പുനരാഖ്യാനം – എസ് ഡി ചുള്ളിമാനൂർ

Birbal / Thenali Raman / Mullah Nazaruddin 

ഹാർഡ് കവർ ഡീലക്‌സ് ബൈൻഡിംഗ്
പേജ് 506 വില രൂ490

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION

Description

Mulla, Beerbal, Thennali Raman Kathakal

മുല്ല, ബീർബൽ, തെനാലിരാമൻ കഥകൾ

700ൽപ്പരം കഥകൾ ; കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരു പോലെ വായിച്ചു രസിക്കാൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മുല്ല, ബീർബൽ, തെനാലിരാമൻ കഥകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *