ഇന്ത്യൻ നിരീശ്വരവാദം

(1 customer review)

350.00

ഇന്ത്യൻ നിരീശ്വരവാദം

 

ദേബി പ്രസാദ് ചതോപാധ്യായ

 

തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഈശ്വരനെപ്പറ്റിചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രയോജനരഹിതമെന്ന് ബുദ്ധൻ കരുതിയെങ്കിൽ അതിന്റെ അർഥം അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായി ഈശ്വരന്റെ അഭാവം ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നതു മാത്രമാകും. ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് മനുഷ്യന്റെ ഭാഗധേയത്തിന്റെ പ്രശ്‌നത്തോട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക – ഇത് അസാധ്യമാണെന്ന് സ്പഷ്ടമാണല്ലോ.

ഇന്ത്യയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച മാർക്‌സിയൻ ദാർശികൻ ദേബി പ്രസാദ് ചതോപാധ്യയുടെ ഉജ്വല സൃഷ്ടി. സോഷ്യലിസത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സമരം ഭാരതീയ ദാർശനിക പൈതൃകത്തിനായുള്ള സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്ന ബോധത്താൽ എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം. ഇന്ത്യൻ ദാർശനികത്തിലെ തമസ്‌ക്കരിക്കപ്പെട്ട പ്രവണതകളെ കണ്ടെത്തുകയും അവയെ സ്ഥാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കൃതി.

പരിഭാഷ – പി ആർ വർമ

Indian Nireswaravadam / Nireesvaravadam / Debipresad Chadopadhyaya

പേജ് 312 വില രൂ350

✅ SHARE THIS ➷

Description

Indian Nireeswaravadam

ഇന്ത്യൻ നിരീശ്വരവാദം

1 review for ഇന്ത്യൻ നിരീശ്വരവാദം

  1. suraj

    indian nireeswaravadam

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *