അധഃസ്ഥിതർ ഹിന്ദുക്കളല്ല

120.00

അധഃസ്ഥിതർ ഹിന്ദുക്കളല്ല

 

ഡോ ബി ആർ അംബേദ്കർ

ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ഉരകല്ല് ചാതുർവർണ്യമാണ്. ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുറത്തുനിർത്തപ്പെട്ടവർ അധഃസ്ഥിതരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ ഹിന്ദുക്കളുമല്ല. ഹിന്ദു എന്ന വാക്കിന്റെ അർഥവും പൊരുളും ചരിത്രപരമായി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അധഃസ്ഥിതർ ഹിന്ദുക്കളല്ല എന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അംബേദ്കറുടെ ശക്തമായ ലേഖനങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളും അടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥം. അംബേദ്ക്കർ രചനകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നാണീ പുസ്തകം.

B R Ambedkar 

പേജ് 100 വില രൂ120

✅ SHARE THIS ➷

Description

Adhasthithar Hindukal Alla – Ambedkar

അധഃസ്ഥിതർ ഹിന്ദുക്കളല്ല

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അധഃസ്ഥിതർ ഹിന്ദുക്കളല്ല”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

 • Asprishyar അസ്പൃശ്യർ

  അസ്പൃശ്യർ

  120.00
  Add to cart
 • Jnan Enthukondu Hindu Matham Upekshichu ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദുമതം ഉപേക്ഷിച്ചു

  ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദുമതം ഉപേക്ഷിച്ചു

  120.00
  Add to cart
 • Ambedkarum Hindu Prathyayasasthravum അംബേദ്കറും ഹിന്ദു പ്രത്യയശാസ്ത്രവും

  അംബേദ്കറും ഹിന്ദു പ്രത്യയശാസ്ത്രവും

  65.00
  Add to cart
 • Dr B R Ambedkar, Vyakthithvavum Yukthichinthayum ഡോ ബി ആർ അംബേദ്ക്കർ - വ്യക്തിത്വവും യുക്തിചിന്തയും

  ഡോ ബി ആർ അംബേദ്ക്കർ – വ്യക്തിത്വവും യുക്തിചിന്തയും

  90.00
  Add to cart
 • Dr Ambedkar - Thathvachinthakalum Pravarthanangalum ഡോ. അംബേദ്ക്കർ - തത്വചിന്തകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും

  ഡോ. അംബേദ്ക്കർ – തത്വചിന്തകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും

  120.00
  Add to cart
 • Periyarum Ambedkarum പെരിയാറും അബേദ്ക്കറും

  പെരിയാറും അബേദ്ക്കറും

  70.00
  Add to cart