ഡോ ബി ആർ അംബേദ്ക്കർ – വ്യക്തിത്വവും യുക്തിചിന്തയും

90.00

ഡോ ബി ആർ അംബേദ്ക്കർ –
വ്യക്തിത്വവും യുക്തിചിന്തയും

ഇന്ത്യൻ യുക്തിവാദികളിൽ അഗ്രഗണ്യനായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അംബേദ്ക്കറെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ ധാരണകളില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുക്തിചിന്തകളെ അർഹമായ വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക എളുപ്പമല്ല. ആ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പൂർണരൂപം മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞുനിന്നാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളുടെ പ്രാധാന്യവും മഹത്വവും സുവ്യക്തമാകൂ.

ML / Malayalam / Ambedkar / T H P Chentharasseri /

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ ASSURED DOOR-STEP DELIVERY ANYWHERE INDIA ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ PERFECT FOR URBAN, AND NON-URBAN PURCHASE ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY

Description

Dr B R Ambedkar, Vyakthithvavum Yukthichinthayum

ഡോ ബി ആർ അംബേദ്ക്കർ – വ്യക്തിത്വവും യുക്തിചിന്തയും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഡോ ബി ആർ അംബേദ്ക്കർ – വ്യക്തിത്വവും യുക്തിചിന്തയും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *