ക്രിസ്തുവും കൃഷ്ണനും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല

300.00

ക്രിസ്തുവും കൃഷ്ണനും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല

 

ഇടമറുകിന്റെ പ്രശസ്ത ഗ്രന്ഥം

 

 

ക്രിസ്തുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കഥകൾക്ക് സാദൃശ്യം ഉണ്ടായതെങ്ങനെ?

ബൈബിൾ വിശ്വാസ യോഗ്യമായ ചരിത്രമാണോ?

ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി സമകാലീന ചരിത്രകാരന്മാർ പരാമർശിക്കാത്തതെന്ത്?
ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിന് ക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധമുണ്ടോ?

ടൂറിനിലെ ശവക്കച്ച ആരുടേതാണ്?

പന്ത്രണ്ടു ശിഷ്യന്മാർ, കുരിശാരാധന, കന്യയിൽ നിന്നുള്ള ജനനം, ഉയർത്തെഴുനേൽപ്പ് തുടങ്ങിയ ഐതിഹ്യങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം എങ്ങനെ?

 

ക്രിസ്തുവും കൃഷ്ണനും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല -യുടെ ആദ്യപതിപ്പുകൾക്ക് വിവിധ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ എഴുതിയ മറുപടി പുസ്തകങ്ങളിലെ വാദമുഖങ്ങൾക്കുള്ള ഇടമറുകിന്റെ വിശദമായ മറുപടിയും ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്.

Joseph Idamaruku / Kristhuvum Krishnanum / Edamaruku  / Christ And Krishna

പേജ് 282 വില രൂ300

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Christuvum Krishnanum Jeevichirunnilla

ക്രിസ്തുവും കൃഷ്ണനും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ക്രിസ്തുവും കൃഷ്ണനും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…