സ്വയംസഹായം

Showing 1–24 of 123 results

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Vakkinte Irulum Porulum വാക്കിന്റെ ഇരുളും പൊരുളും

  വാക്കിന്റെ ഇരുളും പൊരുളും

  160.00
  Add to cart

  വാക്കിന്റെ ഇരുളും പൊരുളും

  വാക്കിന്റെ ഇരുളും പൊരുളും

  വി.കെ. നാരായണൻ

  കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

  സമൂഹത്തിൽ വിജ്ഞാനവിനിമയത്തിന്റെ ഏകകമായി കണക്കാക്കുന്ന ഘടകമാണ് വാക്ക്. നമ്മുടെ സ്വത്വവും സംസ്‌കാരവും പൈതൃകവും പാരമ്പര്യപ്രഭാവവും വ്യക്തമാകുന്നത് വക്കിലൂടെയാണ്. ധാരണാപൂർണവും ഗ്രാഹ്യപൂർണവുമായ ഭാഷാമാത്രമേ ആശയവിനിമയത്തെ സുഗമമാക്കു. സൂക്ഷ്മതയോടെമാത്രം പ്രയോഗിക്കേണ്ട ഭാഷയിൽ, വക്കിൽ കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ തെറ്റുകൾ, അവയുടെ സംശോധനം, ശരിയായ പ്രയോഗം, അർഥം എന്നിവയാണ് ‘വാക്കിന്റെ ഇരുളും പൊരുളും’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ഗ്രന്ഥകാരൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

  Vakkinte Erulum Porulum / Vaakkinte Irulum Porulum
  പേജ് 124 വില രൂ160

  160.00
 • 3D,4D Printing Bhaviyile Sankethikavidhyakal 3D&4D പ്രിന്റിങ് ഭാവിയിലെ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ

  3D&4D പ്രിന്റിങ് ഭാവിയിലെ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ

  330.00
  Add to cart

  3D&4D പ്രിന്റിങ് ഭാവിയിലെ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ

  3D&4D പ്രിന്റിങ് ഭാവിയിലെ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ

  ഡോ.സിതാര പവിത്രൻ

  കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

  വ്യവസായികോല്പാദനരംഗത്ത് വിപ്ലവം സൃഷ്‌ടിച്ച ത്രിമാന സാങ്കേതികവിദ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം. പാലങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും ചോക്ലേറ്റും മുതൽ വിമാനനിർമാണം വരെ ത്രിമാന സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് അന്യമല്ല. വ്യോമയാനം, ബഹിരാകാശം, വാഹനനിർമാണം, ആരോഗ്യം, പ്രതിരോധം തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ ത്രിമാനസാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. ആധുനികകാലത്തെ ഏതു നിർമാണമേഖലയിലും അഭ്രതപൂർവമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായ ഭാവി സാങ്കേതികവിദ്യയെന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്ന ത്രിമാന പ്രിന്റിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് സാമാന്യം വിജ്ഞാനം നൽകുന്ന പുസ്‌തകം.

  പേജ് 176 വില രൂ330

  330.00
 • Pokkalikrishi പൊക്കാളിക്കൃഷി

  പൊക്കാളിക്കൃഷി

  190.00
  Add to cart

  പൊക്കാളിക്കൃഷി

  പൊക്കാളിക്കൃഷി

  സൂര്യാബാബു എസ്.

  കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

  ഭൗമസൂചികാ പടവിലഭിച്ച കേരളത്തിന്റെ തനതുനെൽവിത്തായ പൊക്കാളി നെല്ലിന്റെ കൃഷിരീതികൾ, പ്രാധാന്യം, ഔഷധമേന്മ എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് “പൊക്കാളിക്കൃഷി”

  Pokalikkrishi / Pokkalikkrishi
  പേജ് 100 വില രൂ190

  190.00
 • Ariyendum Deshiya Niyamangal അറിയേണ്ടും ദേശീയ നിയമങ്ങൾ

  അറിയേണ്ടും ദേശീയ നിയമങ്ങൾ

  290.00
  Add to cart

  അറിയേണ്ടും ദേശീയ നിയമങ്ങൾ

  അറിയേണ്ടും ദേശീയ നിയമങ്ങൾ

  അഡ്വ. എം. യൂനുസ് കുഞ്ഞ്

  കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

  ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകളും മനസിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട നിയമവശങ്ങളും നിയമസാധ്യതകളും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു നിയമ ഗ്രന്ഥം.

  Ariyendum Desheeya Niyamangal
  പേജ് 248 വില രൂ290

  290.00
 • Nighandukkalile Samoohikathayum Adhikaravum നിഘണ്ടുക്കളിലെ സാമൂഹികതയും അധികാരവും

  നിഘണ്ടുക്കളിലെ സാമൂഹികതയും അധികാരവും

  300.00
  Add to cart

  നിഘണ്ടുക്കളിലെ സാമൂഹികതയും അധികാരവും

  നിഘണ്ടുക്കളിലെ സാമൂഹികതയും അധികാരവും

  ഡോ. ദീപ മേരി ജോസഫ്

  കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

  ഭാഷകസമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹികസ്വത്വത്തെ മനസിലാക്കാൻ എഴുതപ്പെട്ട പാഠമായ ‘നിഘണ്ടു’ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയാറാക്കിയ പുസ്തകം.

  Nighandukkalile Samoohithayum Adikaravum

  പേജ് 316 വില രൂ300

  300.00
 • Payamma Nattubhasha Nighandu പയമ്മ നാട്ടുഭാഷാ നിഘണ്ടു

  പയമ്മ നാട്ടുഭാഷാ നിഘണ്ടു

  175.00
  Add to cart

  പയമ്മ നാട്ടുഭാഷാ നിഘണ്ടു

  പയമ്മ

  ടി. കുഞ്ഞിരാമൻ മക്ലിക്കോട്ട്

  കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

  പേജ് 254 വില രൂ175

  175.00
 • Oru Sainikante Anubhava Charithram ഒരു സൈനികന്റെ അനുഭവ ചരിത്രം

  ഒരു സൈനികന്റെ അനുഭവ ചരിത്രം

  150.00
  Add to cart

  ഒരു സൈനികന്റെ അനുഭവ ചരിത്രം

  ഒരു സൈനികന്റെ അനുഭവ ചരിത്രം

  കെ. സോളമൻ

  കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

  സൈന്യത്തിൽ ചേരുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പരിശീലനം, സഞ്ചരിച്ച ഓരോ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതരീതികൾ, സംസ്‌കാരം, യുദ്ധത്തിന്റെ ചരിത്രം, എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

  പേജ് 86 വില രൂ150

  150.00
 • Lokacharithram (First Part) ലോകചരിത്രം (ഒന്നാം ഭാഗം)

  ലോകചരിത്രം (ഒന്നാം ഭാഗം)

  175.00
  Add to cart

  ലോകചരിത്രം (ഒന്നാം ഭാഗം)

  ലോകചരിത്രം (ഒന്നാം ഭാഗം)

   

  പ്രൊഫ. പി.എസ്. വേലായുധൻ

  കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

  കേരളത്തിലെ വിവിധ സർവകലാശാലകളിലെ ചരിത്രവിദ്യാർത്ഥികൾ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്ത ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ് ലോകചരിത്രം ഒന്നാം ഭാഗം. സംഭവബഹുലമായ പ്രാചീനലോകത്തിന്റെ ചരിത്രവും സംസ്‌കാരവും ലളിതമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണിത്. പ്ലസ് ടൂ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ ഗ്രന്ഥം പ്രയോജനപ്രദമാണ്.

  പേജ് 386 വില രൂ175

  175.00
 • Kangaroovinte Nattil കങ്കാരുവിന്റെ നാട്ടിൽ

  കങ്കാരുവിന്റെ നാട്ടിൽ

  130.00
  Add to cart

  കങ്കാരുവിന്റെ നാട്ടിൽ

  കങ്കാരുവിന്റെ നാട്ടിൽ

  ഡോ. വി.വി. കുഞ്ഞികൃഷ്‌ണൻ

  കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

  ആസ്‌ട്രേലിയ എന്ന ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി, കാലാവസ്ഥ, സമൂഹം, ജനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വർണനകൾ ലളിതവും സംവേദനക്ഷമവുമായ ഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന യാത്രാവിവരണ ഗ്രന്ഥമാണ് ‘കങ്കാരുവിന്റെ നാട്ടിൽ’.

  Kankaruvinte Nattil / Kangaruvinte Nattil

  പേജ് 152 വില രൂ130

  130.00
 • Pazhanchollukalum Paristhithi Darshanavum Oru Bible Bhashyam പഴഞ്ചൊല്ലുകളും പരിസ്ഥിതി ദർശനവും - ഒരു ബൈബിൾ ഭാഷ്യം

  പഴഞ്ചൊല്ലുകളും പരിസ്ഥിതി ദർശനവും – ഒരു ബൈബിൾ ഭാഷ്യം

  100.00
  Add to cart

  പഴഞ്ചൊല്ലുകളും പരിസ്ഥിതി ദർശനവും – ഒരു ബൈബിൾ ഭാഷ്യം

  പഴഞ്ചൊല്ലുകളും പരിസ്ഥിതി ദർശനവും ഒരു ബൈബിൾ ഭാഷ്യം

  ഫാ. ബിന്റോ കിലുക്കൻ

  കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

  നൂറിൽപ്പരം ബൈബിൾ പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ സമാഹരിച്ചെടുക്കുകയും വിശകലന വിധേയമാക്കുകയും പഴഞ്ചൊല്ലുകളിൽനിന്ന് ബൈബിൾ പഴഞ്ചൊല്ലുകളിലേക്കും അവിടെനിന്ന് പാരിസ്ഥിതിക ദർശനത്തിലേക്കും സഹൃദയരുടെ ചിന്തകളെ ഉണർത്തുന്ന പുസ്‌തകം.

  പേജ് 86 വില രൂ100

  100.00
 • Paristhithi Shabdavali പരിസ്ഥിതി ശബ്‌ദാവലി

  പരിസ്ഥിതി ശബ്‌ദാവലി

  50.00
  Add to cart

  പരിസ്ഥിതി ശബ്‌ദാവലി

  പരിസ്ഥിതി ശബ്‌ദാവലി

  എസ്. ഹരിപ്രിയ

  കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

  പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങളുടെ സരളമായ മൊഴിമാറ്റമാണ് ഈ പുസ്‌തകത്തിൽ നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രചുരപ്രാചാരങ്ങളായ പദങ്ങളെ അതേപടി നിലനിർത്തിയും ഭാഷാമാറ്റത്തിന് സഹായകമായ പദങ്ങളുടെ ദുർഗ്രഹതയും ക്ലിഷ്ടതയും ഒഴിവാക്കി രചിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ശബ്ദാവലി പരിസ്ഥിതി പഠിതാക്കൾക്കും ഗവേഷകർക്കും എഴുത്തുകാർക്കും അങ്ങേയറ്റം പ്രയോജനപ്രദമാണ്.

  പേജ് 74 വില രൂ50

  50.00
 • Samskara Padanam Nirvachana Nighandu സംസ്‌കാരപഠനം നിർവചന നിഘണ്ടു

  സംസ്‌കാരപഠനം നിർവചന നിഘണ്ടു

  400.00
  Add to cart

  സംസ്‌കാരപഠനം നിർവചന നിഘണ്ടു

  സംസ്‌കാരപഠനം നിർവചന നിഘണ്ടു

  ഒരുസംഘം വിദഗ്‌ധർ

  കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

  ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനപകുതിയിൽ സംസ്കാരകേന്ദ്രിതമായ അന്വേഷണങ്ങളും അപഗ്രഥനങ്ങളും ലോകവ്യാപകമായി അക്കാദമിക പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തുടങ്ങി. ഇന്ന് സംസ്കാരപഠനം, സാഹിത്യം, തത്വചിന്ത, ചരിത്രം, നരവംശാസ്ത്രം, സാമൂഹികശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രമീമാംസ, സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം മുതലായവ വൈജ്ഞാനിക ശാഖകൾക്കെല്ലാം അനിവാര്യമായിത്തീർത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടുതന്നെ സംസ്കാരപഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപപ്പെട്ട നിരവധി പദങ്ങളുടെ നിർവചനം വായനക്കാർക്കും പഠിതാക്കൾക്കും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. സംസ്‌കാര രൂപീകരണത്തെ ഇതര വൈജ്ഞാനികമണ്ഡലങ്ങൾ പോലെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അപഗ്രഥനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും നിരവധി പുതിയ സാങ്കേതികപദങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മാർക്സിസം, ചിഹ്നശാസ്ത്രം, ഘടനവാദം, അപനിർമ്മാണം, നവചരിത്രവാദം, സ്ത്രീവാദം, പരിസ്ഥിതി പഠനം മുതലായ മേഖലകളിൽ ഉയർന്നുവന്ന പുതിയ സാങ്കേതിക പദങ്ങളുമായി പരിചയിക്കേണ്ടത് സംസ്കാരപഠനത്തെ ഗൗരവമായി സമീപിക്കുന്ന ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും ഒഴിവാക്കാനാവാത്തതാണ്.

  പേജ് 538 വില രൂ400

  400.00
 • Lokacharithram (II nd Part) ലോകചരിത്രം (രണ്ടാം ഭാഗം)

  ലോകചരിത്രം (രണ്ടാം ഭാഗം)

  250.00
  Add to cart

  ലോകചരിത്രം (രണ്ടാം ഭാഗം)

  ലോകചരിത്രം (രണ്ടാം ഭാഗം)

  പ്രൊഫ. ഇ. ശ്രീധരൻ
  കെ. പി. ദേവദാസ്

  കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

  കേരളത്തിലെ വിവിധ സർവകലാശാലകളിലെ പ്രീഡിഗ്രി- ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുവേണ്ടി തയാറാക്കിയ ലോകചരിത്രം രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം പതിപ്പാണിത്. നവോത്ഥാനം മുതൽ ആഗോളവ്യാപകമായ മഹായുദ്ധങ്ങളും വിപ്ലവങ്ങളും ആഫ്രിക്കയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വരെ ഇതിൽ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. പ്ലസ് ടു – വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥം പ്രയോജനപ്പെടും.

   

  പേജ് 486 വില രൂ൨250

  250.00
 • Aana ആന

  ആന

  70.00
  Add to cart

  ആന

  ആന

   

  എം. എസ്. ജോയ്

  കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

  ആനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങളായാലും കഥകളായാലും അതിസമ്പന്നമാണ് ഭാരതീയ പുരാണങ്ങൾ. എന്നാൽ അവയ്ക്കപ്പുറം ആനകൾക്ക് അവരുടേതായ ഒട്ടേറെ സവിശേഷതകളുമുണ്ട്. ആനകളെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ കൃതി നമ്മുടെ വിജ്ഞാനകൗതുകത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും.

  പേജ് 160 വില രൂ70

  70.00
 • Arabi-Malayalam Paryaya Nighandu അറബി-മലയാളം പര്യായനിഘണ്ടു

  അറബി-മലയാളം പര്യായനിഘണ്ടു

  80.00
  Add to cart

  അറബി-മലയാളം പര്യായനിഘണ്ടു

  അറബി-മലയാളം പര്യായനിഘണ്ടു

  ഇ. സയ്‌നുദ്ദീൻ

  കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

  സമ്പന്നമായ ഒരു സാഹിത്യശേഖരമുള്ള ഭാഷാഭേദമാണ് അറബി-മലയാളം അഥവാ മാപ്പിളമലയാളം. അറബിലിപിയിലാണ് ഇവ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മലയാളലിപിയിൽക്കൂടി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയാൽ കൂടുതൽ അംഗീകാരം നേടുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. അറബി-മലയാളലിപിയിൽ പ്രസദ്ധീകരിച്ച പര്യായനിഘണ്ടുവിന്റെ ലിപ്യന്തരമാണ് ഈ നിഘണ്ടു. മാപ്പിളമലയാളം എന്ന ഉപഭാഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗണനീയമായ ഒരു സംഭാവനയാണ് അറബി-മലയാളം പര്യായനിഘണ്ടു

  പേജ് 44 വില രൂ80

  80.00
 • Jalavum Jalasamrakshanavum ജലവും ജലസംരക്ഷണവും

  ജലവും ജലസംരക്ഷണവും

  160.00
  Add to cart

  ജലവും ജലസംരക്ഷണവും

  ജലവും ജലസംരക്ഷണവും

  ഡോ. പി. സുശീല

  കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

  ജലം നമ്മുടെ ജീവാമൃതമാണ്. ജലത്തെ ഒഴിച്ചു നിർത്തികൊണ്ടുള്ള ഒരു ചിന്തപോലും മനുഷ്യരാശിക്ക് സാധ്യമല്ല. ജലസാന്നിദ്ധ്യംകൊണ്ടും ജലാസ്ഥാപനങ്ങൾകൊണ്ടും സമൃദ്ധമായിരുന്നു കേരളം. ഭൂഗർഭജലത്തെക്കുറിച്ചും ഉപരിതല ജലത്തെക്കുറിച്ചും വിശിഷ്യാ, ജലസംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം.

   

  പേജ് 210 വില രൂ160

  160.00
 • Krishishasthram കൃഷിശാസ്ത്രം

  കൃഷിശാസ്ത്രം

  190.00
  Add to cart

  കൃഷിശാസ്ത്രം

  കൃഷിശാസ്ത്രം

  കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

  കൃഷിയെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായി പഠിക്കുന്നവർക്ക് സഹായകമായ ത്രിഭാഷാ പദകോശം. ഒരു സംഘം വിദഗ്‌ധരുടെ കൂട്ടായശ്രമഫലമായി നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ലഭ്യമായ സാങ്കേതിക പദങ്ങൾക്ക് സമാനമായ ഹിന്ദി, മലയാളം വാക്കുകളാണ് പഠിതാക്കൾക്കുവേണ്ടി തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

   

  പേജ് 366 വില രൂ190

  190.00
 • Rasathanthram രസതന്ത്രം

  രസതന്ത്രം

  105.00
  Add to cart

  രസതന്ത്രം

  രസതന്ത്രം

  കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

  രസതന്ത്രം അക്കാദമികമായി പഠിക്കുന്നവർക്ക് സഹായകരമായ ത്രിഭാഷാ പദകോശം ഒരു സംഘം വിദഗ്‌ധരുടെ കൂട്ടായ ശ്രമഫലമായി നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ലഭ്യമായ സാങ്കേതിക പദങ്ങൾക്ക് സമാനമായ ഹിന്ദി, മലയാളം വാക്കുകളാണ് പഠിതാക്കൾക്കു വേണ്ടി ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത്

  പേജ് 552 വില രൂ105

  105.00
 • Prakritha Bhasha Malayala Nighandu പ്രകൃതഭാഷാ മലയാള നിഘണ്ടു

  പ്രകൃതഭാഷാ മലയാള നിഘണ്ടു

  70.00
  Add to cart

  പ്രകൃതഭാഷാ മലയാള നിഘണ്ടു

  പ്രകൃതഭാഷാ മലയാള നിഘണ്ടു

   

  ഡോ. ടി. പവിത്രൻ

  കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

  ഭാഷാപഠനത്തിന്റെ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനഈടുവയ്പ്പാണ് നിഘണ്ടു. കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലയിലെ മലയാളം പ്രൊഫസർ ടി. പവിത്രൻ രചിച്ച പ്രാകൃത ഭാഷാ-മലയാള നിഘണ്ടു, ഈ രംഗത്തെ ഒന്നാമത്തെ നിഘണ്ടുവാണ്. പ്രാകൃത പദം, അതിനു സമാനമായ സംസ്കൃതപദം, മലയാള ഭാഷയിലെ അർഥം എന്ന രീതിയിൽ രചിച്ച ഈ കൃതി യഥാർഥത്തിൽ ഒരു ത്രിഭാഷ നിഘണ്ടുവിന്റെ ധർമം നിർവഹിക്കുന്നു.

   

  പേജ് 118 വില രൂ70

  70.00
 • Kerala Samskritha Vijnjana Nighandu കേരള സംസ്‌കൃത വിജ്ഞാന നിഘണ്ടു

  കേരള സംസ്‌കൃത വിജ്ഞാന നിഘണ്ടു

  1,000.00
  Add to cart

  കേരള സംസ്‌കൃത വിജ്ഞാന നിഘണ്ടു

  കേരള സംസ്‌കൃത വിജ്ഞാന നിഘണ്ടു

  ഡോ. പൂവറ്റൂർ രാമകൃഷ്‌ണപിള്ള

  കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

  സംസ്‌കൃത സാഹിത്യത്തിന് പ്രതിഭാധനരായ മലയാളികൾ നൽകിയ സംഭാവന നിസ്തുലമാണ്. സംസ്‌കൃതസാഹിത്യത്തിനും ഭാഷയ്ക്കും കേരളീയർ നൽകിയ സംഭാവനകളെയും ഗ്രന്ഥകാരമ്മാരെയും കൃതികളെയും അകാരാദിക്രമത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിഘണ്ടു.

  പേജ് 1162 വില രൂ1000

   

  1,000.00
 • Thengu Nanmma Maram തെങ്ങ് നന്മമരം

  തെങ്ങ് നന്മമരം

  150.00
  Add to cart

  തെങ്ങ് നന്മമരം

  തെങ്ങ് നന്മമരം

   

  സുരേഷ് മുതുകുളം

  കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

  കേരളക്കരയുടെ കല്പവൃക്ഷമായ തെങ്ങ് കാർഷിക കേരളത്തിന്റെ അതിജീവനത്തിന്റെയും സമ്പദ്ഘടനയുടെയും അടിത്തറയാണ്. തെങ്ങിന്റെ ഉൽപ്പാദനവും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും നിലനിർത്തുക എന്നത് കാർഷികകേരളത്തിന്റെ പുരോഗതിയുടെ അടിത്തറയാണ്. വിത്തു മുതൽ വിളവെടുപ്പുവരെയുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രീയ കൃഷിമുറികൾ അവലംബിച്ചാൽ കേരകൃഷി ആദായകരമാക്കാൻ കഴിയും. ശാസ്ത്രീയ കേരകൃഷിയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളും പരിചരണവും സംസ്കരണവും ഉൽപ്പന്ന വൈവിധ്യവൽക്കരണവും ഉൾപ്പടെയുള്ള കേരകൃഷിയുടെ സമഗ്രവിവരങ്ങൾ ക്രമാനുഗതമായി ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസദ്ധീകരിക്കുന്ന സമ്പൂർണ്ണ നാളികേര കൈപ്പുസ്‌തകം.

  പേജ് 136 വില രൂ150

  150.00
 • Keralathile Chilanthikal കേരളത്തിലെ ചിലന്തികൾ

  കേരളത്തിലെ ചിലന്തികൾ

  590.00
  Add to cart

  കേരളത്തിലെ ചിലന്തികൾ

  കേരളത്തിലെ ചിലന്തികൾ

  ഡോ. സുധികുമാർ എ.വി.

  കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

  കേരളത്തിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ചിലന്തികൾ, അവയുടെ ജീവിതരീതി, തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം.

  പേജ് 330 വില രൂ590

  590.00
 • Naveena Koon Krishi നവീന കൂൺകൃഷി

  നവീന കൂൺകൃഷി

  180.00
  Add to cart

  നവീന കൂൺകൃഷി

  നവീന കൂൺകൃഷി

  ഡോ. സുഷ എസ്. താര

  കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

  കൂൺകൃഷിയുടെ ചരിത്രം, ഇനങ്ങൾ, വിത്തുൽപ്പാദനം, സംസ്കരണം,വിതരണം, സാമ്പത്തിക പ്രാധാന്യം, രോഗനിയന്ത്രണം, മൂല്യവർധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

  പേജ് 96 വില രൂ180

  180.00
 • Museum Shasthra Thathwangal മ്യൂസിയം ശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ

  മ്യൂസിയം ശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ

  100.00
  Add to cart

  മ്യൂസിയം ശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ

  മ്യൂസിയം ശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ

  ആർ. ചന്ദ്രൻ പിള്ള

  കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

  മ്യൂസിയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം, രൂപകൽപ്പന, മ്യൂസിയം സന്ദർശനം, എന്നിവയോടൊപ്പം മാറുന്ന മ്യൂസിയം സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ചും ആധികാരികമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

  പേജ് 90 വില രൂ 100

  100.00