സരതുഷ്ട്രൻ ആത്മദർശനത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ

355.00

സരതുഷ്ട്രൻ
ആത്മദർശനത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ
ഓഷോ

ദസ് സ്‌പേക്ക് സരതുഷ്ട്ര എന്ന നീഷേ കൃതിയെ അധികരിച്ച് ഓഷോയുടെ കുറിപ്പുകൾ.

സരതുഷ്ട്രൻ എന്ന് ചിന്തകനെക്കുറിച്ച് നീഷേ എഴുതിയ രേഖകളെ ആധാരമാക്കി ഓഷോ നടത്തുന്ന സംഭാഷണങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകം. തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ വലിയൊരു ലോകം പടുത്തുയർത്തുന്നവയാണ് ഓഷോമൊഴികൾ. നമ്മുടെ പരിചിതമായ ആദ്ധ്യാത്മിക ധാരണകളെ അവ അട്ടിമറിക്കുന്നു. ശങ്കരാചാര്യർ മുതൽ കാറൽ മാർക്‌സ് വരെ ഓഷോയുടെ നിശിതമായ വിചാരണയ്ക്കു വിധേയമാകുന്നു.

Osho / Bhagavan Rajaneesh

പരിഭാഷ – കെ രവിവർമരാജ

പേജ് 302 വില 355

കൂടുതൽ കാണുക

✅ SHARE THIS ➷

Description

Zarathustran – Osho

സരതുഷ്ട്രൻ ആത്മദർശനത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ – ഓഷോ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സരതുഷ്ട്രൻ ആത്മദർശനത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

 • Pranayathinte Rahasyangal - Osho പ്രണയത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ - ഓഷോ

  പ്രണയത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ – ഓഷോ

  120.00
  Add to cart
 • Osho - Nigoodamaya Athmavidyayude Manassasthram നിഗൂഢമായ ആത്മവിദ്യയുടെ  മനഃശാസ്ത്രം

  നിഗൂഢമായ ആത്മവിദ്യയുടെ  മനഃശാസ്ത്രം

  190.00
  Add to cart
 • Osho - Avabodhathinte Theerthadakan ഓഷോ - അവബോധത്തിന്റെ തീർഥാടകൻ

  ഓഷോ – അവബോധത്തിന്റെ തീർഥാടകൻ

  90.00
  Add to cart
 • Osho - Bodhidharman; Mahanaya Zen Guru ബോധിധർമ്മൻ : മഹാനായ സെൻ ഗുരു

  ബോധിധർമ്മൻ : മഹാനായ സെൻ ഗുരു

  170.00
  Add to cart
 • Osho - Geethadarshanam, Karmayogam ഗീതാദർശനം - കർമ്മയോഗം

  ഗീതാദർശനം – കർമ്മയോഗം

  330.00
  Add to cart
 • Osho - Sarathusthran Nrithamadunna Daivam സരതുഷ്ട്രൻ നൃത്തമാടുന്ന ദൈവം

  സരതുഷ്ട്രൻ നൃത്തമാടുന്ന ദൈവം

  330.00
  Add to cart