യുക്തിവാദവും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരും

80.00

യുക്തിവാദവും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരും

ഇ എം എസ്

യാന്ത്രിക യുക്തിവാദത്തിനെതിരായി വൈരുധ്യാത്മക ഭൗതികവാദ നലപാട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു വിമർശന പഠനം.

Marxism / E M S  / EMS 

കൂടുതൽ കാണുക

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ SHARE THIS ➷

Description

Yuthivadavum Communistukarum – EMS

യുക്തിവാദവും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “യുക്തിവാദവും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *