Yukthiyum Vyakthiyum

95.00

വ്യക്തിയും യുക്തിയും

പവനൻ

യുക്തിയുടെയും വിചാരഭദ്രതയുടെയും സൂക്ഷ്മമായ വ്യക്തിനിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ രചിച്ച ചേലൊത്ത പതിനാറു ലേഖനങ്ങൾ. പവനന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ എന്നും വേരോടിനിന്ന ചരിത്രബോധവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു വീക്ഷണങ്ങളും മനുഷ്യസാഹോദര്യത്തിന്റെ മഹത്വവുമെല്ലാം ഈ ലേഖനങ്ങളെ ഈടുറ്റതും ഊർജസ്വലവുമാക്കുന്നു.

സമാഹരണം – സജി മുളന്തുരുത്തി

പേജ് 150

Pavanan / Kerala Yukthivadi Sangham 

Out of stock

✅ SHARE THIS ➷

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Yukthiyum Vyakthiyum”

Your email address will not be published. Required fields are marked *