യുക്തിവാദ സമീപനം – ശ്രീനി പട്ടത്താനം

135.00

യുക്തിവാദ സമീപനം
ശ്രീനി പട്ടത്താനം

മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ, ഒരു യുക്തിവാദിയുടെ നിലപാടെന്തായിരിക്കണം എന്നു വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് യുക്തിവാദ സമീപനം എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം.

ശാസ്ത്രീയ ജീവിതരീതി എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഈ പുസ്തകം ഒരു വഴികാട്ടിയായിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Yukthivada Sampeepanam – Sreeni Pattathanam

യുക്തിവാദ സമീപനം – ശ്രീനി പട്ടത്താനം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “യുക്തിവാദ സമീപനം – ശ്രീനി പട്ടത്താനം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *