യുക്തിചിന്തയും വിശ്വാസവും എ ടി കോവൂർ

110.00

യുക്തിചിന്തയും വിശ്വാസവും
എ ടി കോവൂർ

പരിഭാഷ – ജോൺസൺ ഐരൂർ

അനേക സംഗതികളുടെ അവസാനവാക്ക് ആധികാരികമായി പറയാറുള്ള മതങ്ങളെപ്പോലെയല്ല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ. സംഗതികളുടെ അവസാന വാചകം പറയുന്നതിലെ അസംബന്ധങ്ങളെ പറ്റി അവർക്കറിയാം. ഇല്ലാത്ത സംഗതികൾക്ക് അനുകൂലമായോ പ്രതികൂലമായോ തെളിവുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെയോ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയോ മാർഗമല്ല. തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് ആധാരമായ തെളിവുകൾ നൽകേണ്ടത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മതവിശ്വാസികളുടെ ചുമതലയാണ്. അവർക്ക് തെളിവുകൾ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവർ വെറും അന്ധരും മൂഢവിശ്വാസികളുമാണ്.

AT Kovur / A T Kovoor / Abraham T Kovoor

പേജ് 126 വില രൂ110

കൂടുതൽ കാണുക

✅ SHARE THIS ➷

Description

Yukthichinthayum Viswasavum – A T Kovoor

യുക്തിചിന്തയും വിശ്വാസവും എ ടി കോവൂർ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “യുക്തിചിന്തയും വിശ്വാസവും എ ടി കോവൂർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *