യുദ്ധവും സമാധാനവും – ലിയോ ടോൾസ്‌റ്റോയ്

225.00

യുദ്ധവും സമാധാനവും
ലിയോ ടോൾസ്‌റ്റോയ്

 

നൂറ്റാണ്ടുകളായി ബോറോഡിനോവിലെയും ഗോർക്കിയിലെയും ഷെവാർഡിനോവിലെയും ജനങ്ങൾ  കൃഷിചെയ്തും കന്നുകാലികളെ മേച്ചും നടന്നിരുന്ന വയലുകളിലും പുൽമേടുകളിലും പതിനായിരക്കണക്കിനു മനുഷ്യർ പലവേഷത്തിൽ മരിച്ചു കിടക്കുയാണ്. ആകാശത്ത് കാർമേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടി. മഴത്തുള്ളികൾ വീഴാൻ തുടങ്ങി. ഭക്ഷണവും വിശ്രവുമില്ലാതെ തളർന്ന അയാൾ യുദ്ധം തുടരുന്നതിന്റെ വ്യർഥതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. ‘എന്തിനു വേണ്ടി, ആർക്കുവേണ്ടി ഞാൻ ചാകണം…’ ലോകസാഹിത്യത്തിലെ അനശ്വരമായ ക്ലാസിക് കൃതിയുടെ സംഗൃഹിത പുനരാഖ്യാനം.

 

വിവർത്തനം – കെ പി ബാലചന്ദ്രൻ

Leo Tolstoy 

പേജ് 266 വില രൂ225

✅ SHARE THIS ➷

Description

Yuddhavum Samadhanavum

യുദ്ധവും സമാധാനവും – ലിയോ ടോൾസ്‌റ്റോയ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “യുദ്ധവും സമാധാനവും – ലിയോ ടോൾസ്‌റ്റോയ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *