ਕੀ ਕਹੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ – ਸ਼ੇਡ ਹੇਲਮਸਟੇਟਰ

350.00

ਕੀ ਕਹੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ
ਸ਼ੇਡ ਹੇਲਮਸਟੇਟਰ, ਪੰਐਚ, ਡੀ.

ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ, ਉਲਟ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਡ ਹੇਲਮਸੇਟਰ ਦੀ ਆਤਮ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਪੰਜ ਪੱਧਰਾਂ (ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ, ਬੇਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਸੰਕਲਪ) ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਪਰ ਡੂੰਘੀ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨੇ 246


 

✅ ASSURED DOOR-STEP DELIVERY ANYWHERE INDIA ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ PERFECT FOR URBAN, AND NON-URBAN PURCHASE ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY

Description

What to say when you talk to yourself -Punjabi

ਕੀ ਕਹੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ – ਸ਼ੇਡ ਹੇਲਮਸਟੇਟਰ, ਪੰਐਚ, ਡੀ.

ABOUT THE BOOK

Discover Dr. Shad Helmstetter’s wildly popular self-help book What to Say When You Talk to Your Self, now updated with new information for the twenty-first century, and learn how to reverse the effects of negative self-talk and embrace a more positive, optimistic outlook on life!

We talk to ourselves all of the time, usually without realizing it. And most of what we tell ourselves is negative, counterproductive, and damaging, preventing us from enjoying a fulfilled and successful life. But with Shad Helmsetter’s Five Levels of Self-Talk (Negative Acceptance, Recognition and Need to Change, Decision to Change, The Better You, and Universal Affirmation), you can take back control of your life via this accessible yet profound technique.

Now filled with new and updated information perfect for the twenty-first century psyche, you can learn how to talk to your self in new ways, and jump-start a dramatic improvement in all areas of your life. So stop telling your self you can’t, and turn no into a resounding yes with What to Say When You Talk to Your Self!

 

ABOUT THE AUTHOR

Shad Helmstetter, PhD is the international best-selling author of more than twenty books in the field of personal growth, including the classic What to Say When You Talk to Your Self. Dr. Helmstetter’s books have been published in many languages in over seventy countries.

Dr. Helmstetter has appeared on over 1200 radio and television programs, including repeat appearances on Oprah Winfrey, ABC, NBC, CBS, and CNN News. His self-talk audio programs are listened to daily by individuals and families world wide.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ਕੀ ਕਹੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ – ਸ਼ੇਡ ਹੇਲਮਸਟੇਟਰ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *