വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവം ഒരു സാംസ്കാരിക ചരിത്രം – പി ഗോവിന്ദപിള്ള

550.00

വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവം ഒരു സാംസ്കാരിക ചരിത്രം
പി ഗോവിന്ദപിള്ള

ലോകചരിത്രത്തെയാകെ മാറ്റിമറിച്ച വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവത്തിന്റെയും ശാസ്ത്രസാങ്കേതികവിദ്യാ മുന്നേറ്റത്തിന്റെയും സമഗ്രവും വ്യത്യസ്തവുമായ ചരിത്രം ആദ്യമായി മലയാളഭാഷയില്‍ നാഗരികതയും സംസ്കാരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയും വൈപരീത്യത്തെയും കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം മനുഷ്യപുരോഗതിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ വഴിത്തിരിവുകളും നാഴികക്കല്ലുകളും വ്യക്തിപ്രഭാവങ്ങളും സാംസ്കാരികവികാസങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ ഉപകരിക്കുന്ന മികച്ച ഗ്രന്ഥം

P Govindanpilla

വില രൂ550

✅ SHARE THIS ➷

Description

Vyjanika Vepplavam Orru Samskareka Charithram

വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവം ഒരു സാംസ്കാരിക ചരിത്രം – പി ഗോവിന്ദപിള്ള

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവം ഒരു സാംസ്കാരിക ചരിത്രം – പി ഗോവിന്ദപിള്ള”

Your email address will not be published. Required fields are marked *