വ്യാജസമ്മതിയുടെ നിർമ്മിതി

175.00

വ്യാജസമ്മതിയുടെ നിർമ്മിതി

 മാധ്യമവിമർശനം 2000 – 2009

 

ഡോ ടി എം തോമസ് ഐസക് ,  എൻ പി ചന്ദ്രശേഖരൻ

ഒരു ജനതയുടെ വിചാര വേഗങ്ങളെയും പൊതുബോധ രൂപങ്ങളെയും വികൃതമാക്കുന്ന മാധ്യമ സംസ്കാരത്തെ വിചാരണചെയ്യുന്ന പാഠങ്ങൾ. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധതയുടെ പ്രവൃത്തികളെ വർത്തമാന അനുഭവങ്ങളുടെ പാടശേഖരങ്ങളിൽ നിന്നും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന കൃതി.

 

പേജ് 282 വില രൂ175

✅ SHARE THIS ➷

Description

Vyaja Sammathiyude Nirmithi

വ്യാജസമ്മതിയുടെ നിർമ്മിതി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വ്യാജസമ്മതിയുടെ നിർമ്മിതി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *