വിവേകാനന്ദന്റെ തനിനിറം

70.00

വിവേകാനന്ദന്റെ തനിനിറം
അഡ്വ. രാജഗോപാൽ വാകത്താനം

സ്വാതന്ത്ര സമരവും പരിഷ്‌കരണ പോരാട്ടങ്ങളും നടക്കുന്ന കാലത്ത് അതിൽ നിന്നെല്ലാം മുഖം തിരിച്ച് വിവേകാനന്ദൻ വിദേശത്ത് പോയി എന്താണ് പ്രസംഗിച്ചത്
ചാതുർവർണ്യത്തെയോ ജാതിവ്യവസ്ഥയേയോ നിരസിക്കാതെ വൈദികമതത്തിന്റെ എന്തു പാരമ്പര്യത്തെയാണ് കൊട്ടിഘോഷിച്ചത്.
മലബാറിന്റെ ഭ്രാന്തന്മാരെ കളിയാക്കിയത് മതപരിവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയാണെന്നത് എന്തിനുമറച്ചു പിടിക്കുന്നു.
വൈദിക മതപുനരുജ്ജീവനവാദത്തിന്റെ അംബാസിഡറായിരുന്ന വിവേകാനന്ദന്റെ ദാർശനികമായ സംഭാവനകൾ എന്തായിരുന്നു.
വിവേകാനന്ദന്റെ ജീവിതവും ദർശനങ്ങളും ശരാശരി ബ്രാഹ്മണിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമായിരുന്നില്ലെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന പഠനങ്ങൾ.

Adv. Rajagopal Vakathanam / Vagathanam

വില രൂ70

✅ SHARE THIS ➷

Description

Vivekananthante Thani Niram – Rajagopal Vagathanam

വിവേകാനന്ദന്റെ തനിനിറം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിവേകാനന്ദന്റെ തനിനിറം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *