വിശുദ്ധ പശു, ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചതുരംഗം

130.00

വിശുദ്ധ പശു,
ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചതുരംഗം

വ്യത്യസ്ഥമായ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, മത ആചാരങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ വരുംകാലത്ത് സംഭവിക്കാവന്ന ദുരന്തങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതെന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൂടിയാണ് ഈ ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം.

എഡിറ്റർ  – രാം പുനിയാനി

ML / Malayalam / Ram Puniyani / Caste / Communal Politics

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ SHARE THIS ➷

Description

Visuddha Pasu, Indian Rashriya Chathurangam – Ram Puniyani

വിശുദ്ധ പശു, ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചതുരംഗം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിശുദ്ധ പശു, ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചതുരംഗം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *