വിൻസന്റ് വാൻഗോഗ് ജീവിതം, കത്തുകൾ, പെയിന്റിംഗ്‌സ്

160.00

വിൻസന്റ് വാൻഗോഗ്
ജീവിതം, കത്തുകൾ, പെയിന്റിംഗ്‌സ്

ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കഠിനമായ കഷ്ടതകളിലൂടെ കടന്നുപോകുകയും അപ്പോഴൊക്കെ കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ലോകത്തിനു നൽകിയ വാൻഗോഗിന്റെ പ്രണയവും നിറങ്ങളും ഭ്രാന്തും ചേർന്ന് പകർന്നാടിയ ജീവിതം. അമ്മയ്ക്കും സഹോദരനും സുഹൃത്തിനും എഴുതിയ കത്തുകൾ, ഹൃദയതീയിൽ ഉരുക്കിയ ചിത്രങ്ങൾ.

പരിഭാഷ
വി ആർ സന്തോഷ് , സാജൻ തെരുവപ്പുഴ

ML / Malayalam / Vincent Vangogh / Vangog

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ SHARE THIS ➷

Description

Vincent Vangogh – Jeevitham, Kathukal, Paintings

വിൻസന്റ് വാൻഗോഗ് ജീവിതം, കത്തുകൾ, പെയിന്റിംഗ്‌സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിൻസന്റ് വാൻഗോഗ് ജീവിതം, കത്തുകൾ, പെയിന്റിംഗ്‌സ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *