വികസിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം

80.00

വികസിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം

 

ഡോ എസ് ആർ പ്രഭാകരൻ നായർ
ജി കരുണാകരൻ നായർ

 

ഭൂവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനന്തവും അജ്ഞാതവും അവർണ്ണനീയവും എന്നാൽ അനിക്ഷണവികസ്വരവുമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജ്യോതിശാസ്‌ത്ര ഗവേഷകർ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന വെല്ലുവിളികൾ വളരെ ലളിതമായി വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസാധനം

പേജ് 78 വില രൂ 80

✅ SHARE THIS ➷

Description

Vikasikkunna Prapancham

വികസിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വികസിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *