വിജ്ഞാനവിസ്‌ഫോടനം വിദ്യാഭ്യാസ സാങ്കേതിക വിദ്യയും

70.00

വിജ്ഞാനവിസ്‌ഫോടനം വിദ്യാഭ്യാസ സാങ്കേതിക വിദ്യയും

 

ഡോ ബാബു സെബാസ്റ്റ്യൻ

വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയിലുള്ള സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും അധ്യാപന – പഠന രംഗത്ത് അവ പ്രയോഗികമാക്കുവാനുള്ള സങ്കേതങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവിധതരം ബോധന മാതൃകകളെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്‌തകം.

 

Dr Babu Sebastian / Dr Babu Sebastiyan

പേജ് 66 വില രൂ 70

✅ SHARE THIS ➷

Description

Vijnana Visphodanavum Vidyabhyasa Sankethika Vidyayum

വിജ്ഞാനവിസ്‌ഫോടനം വിദ്യാഭ്യാസ സാങ്കേതിക വിദ്യയും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിജ്ഞാനവിസ്‌ഫോടനം വിദ്യാഭ്യാസ സാങ്കേതിക വിദ്യയും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *