വെനീസിലെ മരണം – തോമസ് മൻ

100.00

വെനീസിലെ മരണം

തോമസ് മൻ

വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പത്തുകഥകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അതിലൊന്ന് തോമസ് മന്നിന്റെ വെനീസിലെ മരണം ആയിരിക്കും. – പ്രൊഫ എം കൃഷ്ണൻ നായർ

പരിഭാഷ – പ്രൊഫ കെ ജയരാജൻ

ML / Malayalam / Malayalam Translation / Thomas Mann

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Venicele Maranam – Thomas Mann

വെനീസിലെ മരണം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വെനീസിലെ മരണം – തോമസ് മൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *