വെനീസിലെ മരണം

100.00

വെനീസിലെ മരണം

തോമസ് മൻ

വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പത്തുകഥകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അതിലൊന്ന് തോമസ് മന്നിന്റെ വെനീസിലെ മരണം ആയിരിക്കും. – പ്രൊഫ എം കൃഷ്ണൻ നായർ

പരിഭാഷ – പ്രൊഫ കെ ജയരാജൻ

ML / Malayalam / Malayalam Translation / Thomas Mann

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ SHARE THIS ➷

Description

Venicele Maranam

വെനീസിലെ മരണം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വെനീസിലെ മരണം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *