വയലാർ – കലാപവും കവിതയും

100.00

വയലാർ – കലാപവും കവിതയും

 

ഡോ എം ജ ബാബുജി

പുതിയ കാലത്തിന്റെ ചരിത്രസാക്ഷ്യങ്ങളെ വയലാർ കവിതകളിലെ ഉൾക്കരുത്താർന്ന നിലപാടുകൾകൊണ്ടും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരവും സാംസ്‌കാരികവുമായ നിർവചനങ്ങൾ കൊണ്ടും ആധികാരികമായി പഠനവിധേയമാക്കുന്ന പുസ്തകം.

പേജ് 98 വില രൂ100

✅ SHARE THIS ➷

Description

Vayalar Ramavarma- Kavithayum Kalapavum

വയലാർ – കലാപവും കവിതയും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വയലാർ – കലാപവും കവിതയും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *