വർഗീയ രാഷ്ട്രീയം മിത്തും യാഥാർഥ്യവും

100.00

വർഗീയ രാഷ്ട്രീയം
മിത്തും യാഥാർഥ്യവും

ഭാഗം -2

രാം പുനിയാനി

കമ്യൂണൽ പൊളിറ്റിക്‌സ് – ഫാക്റ്റ്‌സ് വേർസസ് മിത്ത്‌സ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ രണ്ടാം ഭാഗം. ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചും ഹൈന്ദവതയെക്കുറിച്ചും വ്യാജമായി നിർമിച്ചെടുത്ത ഒരു കൂട്ടം മിത്തുകളാണ് ഫാഷിസത്തിന്റെ അസ്ഥിവാരം. ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ വൈജ്ഞാനിക പണിപ്പുരയിലൂടെ പടച്ചുവിടപ്പെട്ട ഈ സമാന്തര ചരിത്രത്തെ വസ്തുവിഷ്ഠമായ വിശകലനത്തിലൂടെ തകർത്തുകളയുടെ എന്ന ധർമാണ് രാം പുനിയാനി ഈ കൃതിയിലൂടെ നിർവഹിക്കുന്നത്. വർഗീയതയ്ക്കും ഫാഷിസത്തിനുമെതിരായ പുസ്തക പരമ്പരയിൽ ആഖ്യാനസാമർഥ്യത്തിന്റെ ഉൾക്കനം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാണ് ഈ പുസ്തകം.

വിവർത്തനം – ടി വി വേലായുധൻ

Ram Puniyani / Punyani

പേജ് 210 വില രൂ100

✅ SHARE THIS ➷

Description

Vargeeya Rashtreeyam – Mythum Yatharthyavum Part 2 – Ram Puniyani

വർഗീയ രാഷ്ട്രീയം മിത്തും യാഥാർഥ്യവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വർഗീയ രാഷ്ട്രീയം മിത്തും യാഥാർഥ്യവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *