വരകളെയും വാക്കുകളെയും ഭയക്കുന്നവർ

110.00

വരകളെയും വാക്കുകളെയും ഭയക്കുന്നവർ
പ്രൊഫ ജെ പ്രഭാഷ്

 

ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചരിത്രപരവും സാംസ്‌ക്കാരികവുമായ ഗതിവിഗതികളെ ആധികാരികതയോടെ പഠനവിഷയമാക്കുന്ന ഇരുപത് ലേഖനങ്ങൾ

 

പേജ് 122 വില രൂ110

✅ SHARE THIS ➷

Description

Varakaleyum Vakkukaleyum Bhayakkumpol

വരകളെയും വാക്കുകളെയും ഭയക്കുന്നവർ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വരകളെയും വാക്കുകളെയും ഭയക്കുന്നവർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *