വാനമ്പാടിയും പനിനീർപ്പൂവും മറ്റുകഥകളും – ഓസ്‌ക്കാർ വൈൽഡ്

140.00

വാനമ്പാടിയും പനിനീർപ്പൂവും മറ്റുകഥകളും

ഓസ്‌ക്കാർ വൈൽഡ്

ഓസ്‌ക്കർ വൈൽഡ് സംസാരിച്ചതേയില്ല. അ്‌ദ്ദേഹം കഥകൾ പറഞ്ഞതേയുള്ളൂ എന്ന് ആരോ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതു പൂർണമായും ശരിയാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന കഥനത്തിന്റെ ഉത്തമമാതൃകയാണ് ഈ സമാഹാരത്തിലുള്ളത്.

ML / Malayalam / World Classic / ലോക ക്ലാസ്സിക് / Oscar Wild

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

Category:
✅ SHARE THIS ➷

Description

Vanampadiyum Paninirpuvum Mattu Kathakalum

വാനമ്പാടിയും പനിനീർപ്പൂവും മറ്റുകഥകളും – ഓസ്‌ക്കാർ വൈൽഡ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വാനമ്പാടിയും പനിനീർപ്പൂവും മറ്റുകഥകളും – ഓസ്‌ക്കാർ വൈൽഡ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *