വംശഹത്യയുടെ താഴ്വര – ശബരിഗിരീഷ്

60.00

വംശഹത്യയുടെ താഴ്വര
(അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ആദിവാസികൾ)

 

ശബരിഗിരീഷ്

 

ആദിവാസിയുടെ പൗരാവകാശങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപരമായി
പരിശോധിക്കുകയും അട്ടപ്പാടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദുരന്തങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുകയുമാണിവിടെ.
അക്കാദമിക നിറവുകളല്ല, ഇവയെന്നും, അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളും, അവകാശ പ്രേശ്നങ്ങളുമാണ്. സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ സത്യസന്ധതയുടെയും പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലാണ് ഈ പഠനങ്ങൾ.

 

K P Shabari Gireesh / K P Shabari Girish

പേജ് 56 വില രൂ60

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Vamshahathyayude Thazhvara – K P Sabarigireesh

വംശഹത്യയുടെ താഴ്വര –

ശബരിഗിരീഷ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വംശഹത്യയുടെ താഴ്വര – ശബരിഗിരീഷ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *