വംശഹത്യയുടെ താഴ്വര

60.00

വംശഹത്യയുടെ താഴ്വര
(അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ആദിവാസികൾ)

 

ശബരിഗിരീഷ്

 

ആദിവാസിയുടെ പൗരാവകാശങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപരമായി
പരിശോധിക്കുകയും അട്ടപ്പാടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദുരന്തങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുകയുമാണിവിടെ.
അക്കാദമിക നിറവുകളല്ല, ഇവയെന്നും, അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളും, അവകാശ പ്രേശ്നങ്ങളുമാണ്. സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ സത്യസന്ധതയുടെയും പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലാണ് ഈ പഠനങ്ങൾ.

 

K P Shabari Gireesh / K P Shabari Girish

പേജ് 56 വില രൂ60

✅ SHARE THIS ➷

Description

Vamshahathyayude Thazhvara – K P Sabarigireesh

വംശഹത്യയുടെ താഴ്വര

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വംശഹത്യയുടെ താഴ്വര”

Your email address will not be published. Required fields are marked *