വള്ളത്തോളിന്റെ ദേശസ്‌നേഹ കവിതകൾ

100.00

വള്ളത്തോളിന്റെ ദേശസ്‌നേഹ കവിതകൾ

സമരോജ്വലതയും ദേശസ്‌നേഹവും തുളുമ്പുന്ന തെരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകളുടെ സമാഹാരം. സ്വരാജ്യ സ്‌നേഹത്തിന്റെ ചോരത്തിളപ്പായിരുന്നു വള്ളത്തോൾ കവിതകൾ. എരിഞ്ഞു കത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരപോരാട്ടത്തിലേക്ക് പകർന്ന വിപ്ലവാവേശം ഒരു ജനതയുടെ വികാരമായി വളർന്നു. ഇന്നും അഭിമാനത്തിന്റെ ഉജ്വല പ്രകാശമായി ആ കവിതകൾ നിലകൊള്ളുന്നു.

സമാഹരണം – ഡോ എം ആർ തമ്പാൻ

ML / Malayalam

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

 

✅ SHARE THIS ➷

Description

Vallatholinte Deshasheha Kavithakal

വള്ളത്തോളിന്റെ ദേശസ്‌നേഹ കവിതകൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വള്ളത്തോളിന്റെ ദേശസ്‌നേഹ കവിതകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *