വൈകുണ്ഠസ്വാമിയും സാമൂഹിക നവോത്ഥാനവും

140.00

വൈകുണ്ഠസ്വാമിയും സാമൂഹിക നവോത്ഥാനവും
ഡോ ജോയി ബാലൻ വ്‌ളാത്താങ്കര

കേരളീയ സമൂഹത്തിലെ സാമ്പ്രദായിക അധികാര ബന്ധങ്ങൾക്കുമേലുള്ള ഇടിത്തീ വീഴ്ത്തിയ ഒരു മഹാ വിച്ഛേദത്തിന്റെ കഥ. കീഴാള കേരളത്തിന്റെ വിമോചന ചരിത്രത്തിന് ഒരാമുഖം.

പേജ് 146  വില രൂ140

✅ SHARE THIS ➷

Description

Vaikunda Swamiyum Samoohika Navothanavum

വൈകുണ്ഠസ്വാമിയും സാമൂഹിക നവോത്ഥാനവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വൈകുണ്ഠസ്വാമിയും സാമൂഹിക നവോത്ഥാനവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *