വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ

100.00

വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ

ഡോ കെ വീരമണി

മതവും വിശ്വാസവും ചൂഷണത്തിന്റെ വേദിയാക്കിയ സവർണ വർഗത്തിനെതിരെ മാനവികതയുടെ പടവാളുയർത്തിയ പെരിയാറുടെ പോരാട്ടം അനാവൃതമാക്കുന്ന ഉജ്വല കൃതി.

തമിഴിൽ നിന്നു പരിഭാഷ: പി സുദർശനൻ

Veeramany / Vaikkam / Periyar / EVR

കൂടുതൽ കാണുക

✅ SHARE THIS ➷

Description

Vaikkom Sathyagrahathinte Kanappurangal – K Veeramani

വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *