വാഗ്ഭടാനന്ദൻ

110.00

വാഗ്ഭടാനന്ദൻ

നവോത്ഥാന നായകൻ വാഗഭടാനന്ദന്റെ ജീവിതവും പ്രവർത്തനങ്ങളും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം. കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സൂര്യതേജസ്സുകളിലൊന്നാണ് വാഗ്ഭടാനന്ദൻ. കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിന് ഒരു സമഗ്ര ദർശനമാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത്. അവ എന്തെന്ന് ഇപ്പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. നാരായണഗുരു സ്വാമികളെ പോലെ അഖില കേരള പ്രശസ്തി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും സമുദായത്തിന്റെ വളർച്ചയെ സാരമായി സഹായിച്ച മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് വാഗ്ഭടാനന്ദ ഗുരുദേവൻ. പാണ്ഡ്യത്തിലും വാഗ്മിതയിലും അദ്ദേഹം നാരായണ ഗുരുവിനെ കവച്ചുവെച്ചിരുന്നു. – ഇ എം എസ്.

ML / Malayalam / ടി രാജൻ / T Rajan

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

 

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Vagbhatanandan

വാഗ്ഭടാനന്ദൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വാഗ്ഭടാനന്ദൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *