വി.കെ. വേലായുധൻ ഒരു പ്രക്ഷോഭകാരിയുടെ ജീവിതം – എം.കെ. സാനു

160.00

വി.കെ. വേലായുധൻ ഒരു പ്രക്ഷോഭകാരിയുടെ ജീവിതം

പ്രൊഫ. എം.കെ. സാനു

കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

കേരള പി.എസ്.സി.യുടെ ആദ്യചെയർമാനും സാമൂഹികനീതിയുടെ കാവലാളും ആയിരുന്ന വി.കെ. വേലായുധൻ എന്ന പ്രക്ഷോഭകാരിയുടെ ജീവിതം പ്രൊഫ. എം.കെ. സാനു തന്റെ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ അവിസ്മരണീയമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

പേജ് 164 വില രൂ 160

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

V.K. Velayudhan Oru Prakshobhakariyude Jeevitham

വി.കെ. വേലായുധൻ ഒരു പ്രക്ഷോഭകാരിയുടെ ജീവിതം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വി.കെ. വേലായുധൻ ഒരു പ്രക്ഷോഭകാരിയുടെ ജീവിതം – എം.കെ. സാനു”

Your email address will not be published. Required fields are marked *