ഉന്നതവിജയത്തിന് 7 വഴികള്‍

160.00

ഉന്നതവിജയത്തിന് 7 വഴികള്‍

എസ് ഹരികിഷോര്‍ ഐ എ എസ്

ജീവിതത്തില്‍ ഉന്നതവിജയം നേടാനാഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മാര്‍ഗ്ഗദര്‍ശിയായ കൈപ്പുസ്തകം സ്വന്തം ജീവിതതാനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തില്‍ വിജയത്തിലേക്കുള്ള പ്രായോഗികവഴികളെ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഹരികിഷോര്‍ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെയുള്ളതും കര്‍മ്മനിരതവുമായ ജീവിതം ശീലിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വിജയം ഉറപ്പു തരുന്ന രചന

S Harikishore IAS
വില രൂ160

✅ SHARE THIS ➷

Description

Unnatha vejayathine 7 Vazikal

ഉന്നതവിജയത്തിന് 7 വഴികള്‍

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഉന്നതവിജയത്തിന് 7 വഴികള്‍”

Your email address will not be published. Required fields are marked *