ഉള്ളിൽനിന്നുള്ള ഉറവകൾ – സുധാ മൂർത്തി

199.00

ഉള്ളിൽനിന്നുള്ള ഉറവകൾ

 

സുധാ മൂർത്തി

സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയും കന്നടകഥാകൃത്തുമായ സുധാമൂർത്തിയുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ സമാഹാരം. സ്വജീവിതത്തിൽനിന്നും പകർത്തിയെഴുതിയ ഈ ഓർമ്മക്കൂട്ടിലെ ഓരോ വരികളും വായനക്കാരുടെയുള്ളിൽ പുതുചൈതന്യം നിറയ്ക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്.
Suda Moorthy / Sudha Murthy  / Murthi / Moorthi

പേജ് 184 വില രൂ199

✅ SHARE THIS ➷

Description

Ullilninnulla Uravakal

ഉള്ളിൽനിന്നുള്ള ഉറവകൾ – സുധാ മൂർത്തി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഉള്ളിൽനിന്നുള്ള ഉറവകൾ – സുധാ മൂർത്തി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *