ഉച്ചമരപ്പച്ച – ഷാനവാസ് പോങ്ങനാട്

140.00

ഉച്ചമരപ്പച്ച

 

ഷാനവാസ് പോങ്ങനാട്

അതൊരു പിടച്ചിലാണ് അതിജീവനത്തിനായുള്ള പിടച്ചിൽ. ക്യാൻസറിന്റെ നീരാളിപ്പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് കുതറിമാറിയ അത്ഭുതകരമായ അനുഭവം ആയുസ്സിന്റെ മുനമ്പിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവന്ന് ആ കഥ പറയുവാണിവിടെ പൊള്ളുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ തീക്ഷ്ണമായ ആഖ്യാനം. ആർദ്രമായ രചനാശൈലി

പേജ്132  വില രൂ140

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Uchamarappacha

ഉച്ചമരപ്പച്ച

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഉച്ചമരപ്പച്ച – ഷാനവാസ് പോങ്ങനാട്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *