തൊഴിൽ കേന്ദ്രത്തിലേയ്ക്ക്

55.00

തൊഴിൽ കേന്ദ്രത്തിലേയ്ക്ക്

‘അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക്’ എന്ന നാടകത്തിന്റെ വളർച്ചയോ തുടർച്ചയോ ആണ് ‘തൊഴിൽ കേന്ദ്രത്തിലേയ്ക്ക്.’ യോഗക്ഷേമസഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു ഈ നാടകത്തിലൂടെ വി.ടിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം. നമ്പൂതിരിയുടെ മേൽ ചുമത്തപ്പെട്ട എല്ലാ അബദ്ധങ്ങളും ചുട്ടുവെണ്ണീറാക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യമായിരുന്നു നാടക രചനക്കു പിന്നിൽ. അതിനായി ഫലിതവും പരിഹാസവും വേണ്ടുവോളം
ഉപയോഗിച്ചുണ്ട്.

ML / Malayalam / Kerala History

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Thozhil Kendrathilekku

തൊഴിൽ കേന്ദ്രത്തിലേയ്ക്ക്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തൊഴിൽ കേന്ദ്രത്തിലേയ്ക്ക്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *