തൊഴിൽ കേന്ദ്രത്തിലേയ്ക്ക്

55.00

തൊഴിൽ കേന്ദ്രത്തിലേയ്ക്ക്

‘അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക്’ എന്ന നാടകത്തിന്റെ വളർച്ചയോ തുടർച്ചയോ ആണ് ‘തൊഴിൽ കേന്ദ്രത്തിലേയ്ക്ക്.’ യോഗക്ഷേമസഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു ഈ നാടകത്തിലൂടെ വി.ടിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം. നമ്പൂതിരിയുടെ മേൽ ചുമത്തപ്പെട്ട എല്ലാ അബദ്ധങ്ങളും ചുട്ടുവെണ്ണീറാക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യമായിരുന്നു നാടക രചനക്കു പിന്നിൽ. അതിനായി ഫലിതവും പരിഹാസവും വേണ്ടുവോളം
ഉപയോഗിച്ചുണ്ട്.

ML / Malayalam / Kerala History

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION

Description

Thozhil Kendrathilekku

തൊഴിൽ കേന്ദ്രത്തിലേയ്ക്ക്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തൊഴിൽ കേന്ദ്രത്തിലേയ്ക്ക്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *