തിരുടാ തിരുടാ – ആട് ആന്റണി

575.00

തിരുടാ തിരുടാ

 

ആട് ആന്റണി

കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവായ ആട് ആന്റണി തന്റെ ജീവിതം എഴുതുകയാണ്. ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കഴിയവേയാണ് ഈ ആത്മകഥ എഴുതുന്നത്. നിരവധി മോഷണങ്ങളിലൂടെ, നിരവധി വേഷപ്പകർച്ചകളിലൂടെ സാധാരണക്കാർ അനുഭവിക്കാത്ത ജീവിതപരിസരങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഒരു മോഷ്ടാവിന്റെ യാത്ര നമ്മളെ പലതും പഠിപ്പിക്കുന്നു. വൈചിത്ര്യമാർന്ന ജീവിതയാത്രകളുടെ ചില ഘട്ടങ്ങൾമാത്രമാണ് ഇവിടെ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നതെങ്കിലും അവപോലും എത്രമാത്രം വിപുലമാണെന്ന് വായനക്കാർ അത്ഭുതംകൂറും.

 

Aadu Antony / Aad Anteny

പേജ് 560 വില രൂ575

✅ SHARE THIS ➷

Description

Thiruda Thiruda

തിരുടാ തിരുടാ – ആട് ആന്റണി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തിരുടാ തിരുടാ – ആട് ആന്റണി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *