തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങള്‍ – ജി ബി മോഹന്‍ തമ്പി

250.00

തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങള്‍

ജി ബി മോഹന്‍ തമ്പി

സാഹിത്യം സംസ്കാരം രാഷ്ട്രീയം എന്നീ മേഖലകളിലെ പ്രവണതകളെക്കുറിച്ചും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആഴമേറിയ പഠനങ്ങളുടെ സമാഹാരം മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് ചിന്തയെ പുരാതന ഭാരതീയ കാവ്യമീമാംസയുടെ ശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യവുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന സമീപനരീതിയാണ് ജി ബി മോഹന്‍തമ്പി ഈ പഠനങ്ങളില്‍ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത്.

G B Mohanthampi

വില രൂ250

✅ SHARE THIS ➷

Description

Theranjadutha Lakanagal

തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങള്‍ – ജി ബി മോഹന്‍ തമ്പി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങള്‍ – ജി ബി മോഹന്‍ തമ്പി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *