തിരഞ്ഞെടുക്കൽ എന്ന കല

375.00

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ എന്ന കല

ഷീന അയ്യങ്കാർ

ബാലിശമായവ മുതൽ ജീവിതവൃതിയാനം വരുത്തുന്നവവരെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കൽ. അതിന്റെ ഭാവത്തിലും അഭാവത്തിലും. നമ്മുടെ ജീവിതകഥകളിലെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനാവാത്ത ഒരു ഘടകമാണ്. ചിലപ്പോൾ നാമതിനെ സ്‌നേഹിക്കും: ചിലപ്പോൾ വെറുക്കും. പക്ഷേ തിരഞ്ഞെടുക്കലുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം എന്തുമാകട്ടെ നമുക്കതിനെ അവഗണിക്കാനാവില്ല. തിരഞ്ഞെടുക്കൽ നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തിയെന്നും വർത്തമാനകാലത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണത് സുപ്രധാനമാകുന്നതെന്നും വരുംകാലത്ത് അതിന് നിങ്ങളെ എങ്ങോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമെന്നതിലോക്ക് ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച്ച ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു കിട്ടും.

ജോസഫ് ക്യാംപ്‌ബെൽ

വിവർത്തനം : ജോർജ്ജ് പുല്ലാട്ട്

George pullat

വില രു 375

✅ SHARE THIS ➷

Description

Theranjadukal Enna Kala

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ എന്ന കല

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തിരഞ്ഞെടുക്കൽ എന്ന കല”

Your email address will not be published. Required fields are marked *