തീവ്രവാദത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും

140.00

തീവ്രവാദത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും

 

 

കെ വേണു

പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഉടലെടുക്കുകയും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തീവ്രവാദത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ലേഖനങ്ങൾ.

കാൽനൂറ്റാണ്ടുകാലം തീവ്രവാദ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ, മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ നീതിപൂർവകമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ആ ആശയം ഗുണകരമല്ല എന്ന് അടിവരയിടുന്നു.

പേജ് 154 വില രൂ140

✅ SHARE THIS ➷

Description

Theevra Vadathinte Rashtreeyavum Prathyaya Sasthravum – K Venu

തീവ്രവാദത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തീവ്രവാദത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

 • Ente India Ente Hridayam എന്റെ ഇന്ത്യ എന്റെ ഹൃദയം - ഫാസിസ്റ്റു വിരുദ്ധ കവിതകൾ

  എന്റെ ഇന്ത്യ എന്റെ ഹൃദയം – ഫാസിസ്റ്റു വിരുദ്ധ കവിതകൾ

  100.00
  Add to cart
 • Dr Ambedkar - Thathvachinthakalum Pravarthanangalum ഡോ. അംബേദ്ക്കർ - തത്വചിന്തകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും

  ഡോ. അംബേദ്ക്കർ – തത്വചിന്തകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും

  120.00
  Add to cart