ਰਹੱਸ – ਰੌਂਡਾ ਬਾਈਰਨ

499.00

ਰਹੱਸ
ਰੌਂਡਾ ਬਾਈਰਨ

ਰੌਂਡਾ ਬਾਈਰਨ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੈਰੇਡਾਇਮ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨੇ 216


 

✅ ASSURED DOOR-STEP DELIVERY ANYWHERE INDIA ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ PERFECT FOR URBAN, AND NON-URBAN PURCHASE ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY

Description

The Secret in Punjabi – By Rhonda Byrne

ਰਹੱਸ – ਰੌਂਡਾ ਬਾਈਰਨ

 

ABOUT THE BOOK

Regarded as a life-changing read by many readers, The Secret by Rhonda Byrne is a self-help book that embarks to motivate the reader about a universal paradigm about success that can be achieved though it remains hidden for most people. The book explores about unveiling this little secret which may transform how people look at things and lead them on to the road of success and true happiness.

According to the author, the book makes proper use of the ‘law of attraction’ and shows how positive thinking can open treasure trove of bountiful happiness, health and wealth. The book posits the law of attraction as a primeval law that completes the law of the universe (as well of our lives) through the process ‘like attracts like’. The author is also of the view that as people think-and-feel, so do they send a corresponding frequency to the universe that in turn attracts events and circumstances of the same frequency. Hence, if one is always able to think positive and think right, naturally, one will obtain the best results always. In all this argument however, there is no scientific basis for the views expressed as to how such ‘attraction’ affect the biological and physical processes of the body.

In propounding these provocative views, the book highlights visualization and gratitude as the two major powerful processes that help people manifest their dreams and desires. Although hailed by many as the secret to good life and better living, the book has also attracted some serious criticism, with many claiming it to be a ‘highly controversial’ book.

Despite the controversy, in 2006 a film by the same name as the book was released. The Secret has sold over 19 million copies in less than a year’s span and has been translated into 46 languages. And, even after a decade of its first publication, it is still regarded as a path-breaking work in the field of inspirational writings.

ABOUT THE AUTHOR

Rhonda Byrne, an Australian TV writer and producer, has made a name with her new thought books, The Secret, its sequel The Power, The Magic and The Hero. Byrne, in 2007 has also featured in the Time’s list of 100 people who shape the world. She lives by the philosophy that one may achieve all desires, wishes and dreams if one truly believes in it.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ਰਹੱਸ – ਰੌਂਡਾ ਬਾਈਰਨ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *