സെക്കൻഡ് സെക്‌സ് – സിമോ ദി ബുവോ

799.00

സെക്കൻഡ് സെക്‌സ്

 

സിമോ ദി ബുവോ

പ്രശസ്ത ഫ്രഞ്ച് ചിന്തകയായ സിമോ ദി ബുവയുടെ മാസ്റ്റർപീസ് രചന. സ്ത്രീയുടെ ബാല്യം മുതൽ വാർധക്യം വരെ അവൾ കടുന്നു പോകുന്ന മാനസികവും ശാരീരികവും ലൈംഗികവും സാമൂഹികവുമായ അവസ്ഥകളെ സമഗ്രമായി അപഗ്രഥനം ചെയ്യുതിനോടൊപ്പം സ്ത്രി അവളുടെ അസ്തിത്വത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ആശയങ്ങൾ സിമോ ദി ബുവ തന്റെ ഈ കൃതിയിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നു. ആധുനിക സ്ത്രിമുേന്നറ്റങ്ങളിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിക്കുകയും വിപ്ലവാത്മകമായ പുതു ചിന്തകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്ത ക്ലാസിക് രചനയുടെ മനോഹരമായ പരിഭാഷ.

വിവർത്തനം : ജോളി വർഗ്ഗീസ് പി. അനിൽകുമാർ

JOLI VARGHES.P. ANILKUMAR / Simon de Beauvoir / Buve / Beevor 

പേജ് 1080  വില രൂ799

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION

Description

The Second Sex – Simon de Beauvoir – Malayalam

സെക്കൻഡ് സെക്‌സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സെക്കൻഡ് സെക്‌സ് – സിമോ ദി ബുവോ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *