ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കൂ – എക്ഹാർട് ടൊളെ

250.00

ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കൂ

എക്ഹാർട് ടൊളെ

വിവർത്തനം : അനിത ജയനാഥ്

ജീവിതത്തിൽ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങളിലൊന്ന്.
ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ നമ്മുടെ അപഗ്രഥനപരമായ മനസ്സിനെയും ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തെയും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാകുലതകൾക്കും ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകൾക്കും വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് ഈ നിമിഷത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുവാൻ പറയുകയാണ് ആത്മീയാചാര്യനായ എക്ഹാർട്‌ടൊളെ. മതങ്ങൾക്കും പരമ്പരാഗത ആശയങ്ങൾക്കും അതീതമായി ചിന്തിക്കുന്ന എക്ഹാർട്‌ടൊളെയുടെ ഓരോ വാക്കുകളിലും സത്യവും പ്രചോദന ശക്തിയും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു.

ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ മാറ്റിമറിക്കും ഫലമോ? ഈ നിമിഷം കൂടുതൽ ആനന്ദം.

Aneethajayanath/EckhartTolle

വില രൂ250

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

The Power Of Now

ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കൂ – എക്ഹാർട് ടൊളെ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കൂ – എക്ഹാർട് ടൊളെ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *