കനകാഭരണം ബ്രോംസ്‌റ്റോക്കർ

165.00

കനകാഭരണം
ബ്രോംസ്‌റ്റോക്കർ

വിവർത്തനം കെ.വി. രാമകൃഷ്ണൻ

ലോകം ആരുടെയോ ദുഃസ്വപ്‌നമാവാൻ തുടങ്ങുന്നു. കുതിരകൾ ചിന്നം വിളിക്കുന്നു. തെരുവുകൾ നിഗൂഢതയുടെ മേലങ്കിയണിയുന്നു. മനുഷ്യൻ ഏതോ ആഭിചാരക്രിയയിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്നതുപോലെ ഭീകര സാന്നിദ്ധ്യങ്ങളായി മാറുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പ് മമ്മിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ത്രീ നശീകരണത്തിന്റെ വിചിത്രമായ കഥ. ആകാംക്ഷയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന രചനയുടെ ഒരു മന്ത്രവാദമാണ് ഈ കൃതി. ഡ്രാക്കുള എഴുതിയ ബ്രോം സറോക്കറുടെ വിശ്വപ്രസുദ്ധമായ മറ്റൊരു നോവൽ.

K.V. RAMAKRISHNAN
വില : രൂ165
✅ SHARE THIS ➷

Description

Kanakabharanam Bron Stocker

കനകാഭരണം ബ്രോംസ്‌റ്റോക്കർ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കനകാഭരണം ബ്രോംസ്‌റ്റോക്കർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *