ദി ഗുഡ് എർത്ത് – പേൾ എസ് ബക്ക്

365.00

പേൾ എസ് ബക്ക്

ദി ഗുഡ് എർത്ത്

പരിഭാഷ: മിനി മേനോൻ

ഒന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിനു മുൻപുള്ള ചൈനീസ് ഗ്രാമത്തിലെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ നാടകീയമായി ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന നോവലാണ് ദി ഗുഡ് എർത്ത്. വായനക്കാർക്കു പ്രിയങ്കരമായ ഒരു രചനയായി അത് ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്നു. അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവുമധികം വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട ക്ലാസിക് കൃതി.

Meenimanon

വില രൂ 365

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

The Good Earth

ദി ഗുഡ് എർത്ത് – പേൾ എസ് ബക്ക്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദി ഗുഡ് എർത്ത് – പേൾ എസ് ബക്ക്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *