ਅਤਿ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਆਦਤਾਂ – ਸਟੀਫਨ ਆਂਰ ਕਵੀ

699.00

ਅਤਿ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਆਦਤਾਂ
ਸਟੀਫਨ ਆਂਰ ਕਵੀ

“ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅਤਿ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨੇ 488


 

✅ ASSURED DOOR-STEP DELIVERY ANYWHERE INDIA ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ PERFECT FOR URBAN, AND NON-URBAN PURCHASE ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY

Description

THE 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE (Punjabi)

ਅਤਿ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਆਦਤਾਂ – ਸਟੀਫਨ ਆਂਰ ਕਵੀ

 

ABOUT THE BOOK

“If you want to live a fulfilling life of success and happiness, then this book is the perfect choice for you. The book reveals seven habits of the highly effective people around us, and how we too can be effective if we incorporate some of these habits.

Summary of the Book

Stephen R. Covey did a lot of research on self-help books when he was doing his doctoral thesis. During this time, he noticed that the books from the 1920’s concentrated on developing one’s personality traits, and the books before the 1920’s emphasized on character development. In this book, he speaks of seven habits of people who are effective and live a good life because of it. It discusses three stages of character development: dependence, independence and interdependence. This stage marks the progress from dependence to interdependence. This takes place during the growing years of a child till the time they learn how to take care of themselves. Later, they learn to live with others in a cooperative manner and this is termed interdependence. The next three traits are about interdependence. As social animals, humans need to work and learn with one another. It is important for us to form beneficial relationships, learn empathy, and work as a team. The seventh trait, or habit, is called Sharpen the Saw. This stage is also the renewal stage that is concerned with a person can learn to rejuvenate their energy through techniques like prayer, yoga, meditation and reading. The 7 Habits of Highly Effective People was included in Time magazine’s list of 25 Most Influential Management Books.”

 

ABOUT THE AUTHOR

“Stephen R. Covey was recognized in 1996 as one of Time magazine’s twenty five most influential Americans and one of Sales and Marketing Management’s top twenty five power brokers. He is the author of several acclaimed books.”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ਅਤਿ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਆਦਤਾਂ – ਸਟੀਫਨ ਆਂਰ ਕਵੀ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *